Hoge Raad over de feitelijk beleidsbepaler

Aangemaakt: 25 mei 2023

Hoge Raad over de feitelijk beleidsbepaler

Het bestuur van een failliete vennootschap is jegens de boedel aansprakelijk voor het boedeltekort als (i) het zijn taak in de drie jaren voorafgaand aan het faillissement kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld en (ii) aannemelijk is dat die onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement.

Niet alleen een of meer formeel bestuurders kunnen door de curator op deze grond worden aangesproken, maar ook de feitelijk beleidsbepaler(s). Een feitelijk beleidsbepaler is iemand die het beleid van de vennootschap heeft bepaald of mede heeft bepaald alsof hij bestuurder was. Moet iemand met terzijdestelling van het formele bestuur de vennootschap hebben bestuurd om als feitelijk beleidsbepaler te kunnen worden aangemerkt? De Hoge Raad oordeelt in zijn arrest van 24 maart 2023 dat dit niet nodig is. Om als feitelijk beleidsbepaler te kwalificeren volstaat dat iemand zich ten minste een deel van de bestuursbevoegdheid heeft toegeĆ«igend, en op die manier het beleid van de vennootschap heeft bepaald of mede heeft bepaald als ware hij bestuurder. De feitelijk beleidsbepaler kan dus ook samen met of naast het formele bestuur opereren.

De Hoge Raad kiest hiermee voor een ruime opvatting van de feitelijk beleidsbepaler, die door de curator kan worden aangesproken voor het boedeltekort. 

Betrokken advocaten

Gerelateerde updates