3171

25 januari 2024
Janskerk te Utrecht

In 2024 neemt Willem Jan van Andel afscheid van ons kantoor. Ter gelegenheid van zijn vertrek organiseren wij een speciaal symposium.

Het wordt een middag voor en met Willem Jan. Onze dagvoorzitter is Jort Kelder, verder zijn er bijdragen van auteur en consultant Maarten van Andel, wetenschapper Govert Schilling, econoom Coen Teulings en oud-schaatser Erik Hulzebosch. Zij behandelen een onderwerp dat aansluit bij de brede interesses van Willem Jan, zoals wetenschap, economie, sport, energietransitie en het heelal. Daarnaast zal Thijs van Zanten (partner Wijn & Stael) ingaan op de belangrijkste bijdragen van Willem Jan aan het rechtswetenschappelijke debat. De dag wordt afgesloten door Jort Kelder die met Willem Jan terugblikt op zijn carrière.

Wij nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. Wij ontmoeten u graag op 25 januari 2024 in de Janskerk in Utrecht.

U kunt ons via het aanmeldformulier laten weten dat u komt.

 

Het programma van de middag ziet er als volgt uit:

13.30 -   14.00 uur Ontvangst
 
 
14.00 - 14.15 uurWelkom en opening

Dagvoorzitter Jort Kelder
Journalist, columnist, presentator
 
 
14.15 - 14.45 uurEen reis door de tijd
Van oerknalfysica tot postmodernistische religie 

Maarten van Andel
Auteur & Consultant
 
 
14.45 - 15.15 uurKosmische raadsels
De mens op zoek naar zijn plaats in het universum

Govert Schilling
Wetenschapsjournalist
 
 
15.15 - 15.45 uurDe staat van de economie

Coen Teulings
Econoom, Hoogleraar Universiteit Utrecht
 
 
15.45 - 16.15 uurKorte pauze
 
 
16.15 - 16.45 uurOver doorzettingsvermogen en de lessen uit de sport


Erik Hulzebosch
Oud-schaatser
 
 
16.45 - 17.00 uurWillem Jan; de wetenschap en de persoon
De persoon en de belangrijkste bijdragen van Willem Jan aan het rechtswetenschappelijke debat

Thijs van Zanten en Noor Zetteler
Partners Wijn & Stael
 
 
17.00 - 17.30 uurAfsluiting en terugblik met Jort Kelder
 
 
17.30 - 19.30 uurBorrel met walking dinner 

Over Willem Jan en Wijn & Stael

Willem Jan heeft tijdens zijn lange loopbaan een niet te onderschatten bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van ons kantoor. Daarnaast heeft Willem Jan een groot aantal nevenfuncties vervuld en door middel van talrijke publicaties een bijdrage geleverd aan het wetenschappelijke debat op het gebied van het insolventierecht en het daarmee samenhangende aansprakelijkheidsrecht.

Op 1 augustus 1990 trad Willem Jan als jonge net afgestudeerde jurist en wiskundige bij Wijn & Stael in dienst. Hij was de 15de advocaat in de geschiedenis van Wijn & Stael. In 1998, het jaar dat Wijn & Stael 50 jaar bestond, werd Willem Jan benoemd tot partner. Aan het einde van het jaar dat kantoor 75 jaar bestaat, neemt Willem Jan afscheid.

Zijn carrière beslaat een periode van 33 jaar, waarin hij aan een grote hoeveelheid zaken heeft gewerkt, talloze cliënten heeft bijgestaan, kleinere tot zeer omvangrijke faillissementen heeft behandeld en verschillende nevenfuncties heeft vervuld. 

Willem Jan heeft een grote invloed gehad op de ontwikkeling die Wijn & Stael heeft doorgemaakt. Hij heeft de faillissements- en herstructureringspraktijk uitgebouwd tot een praktijk met nationale en internationale bekendheid en heeft in opdracht van de Ondernemingskamer verschillende spraakmakende onderzoeken gedaan. 

Naast zijn praktijk heeft Willem Jan zich ook altijd in het wetenschappelijke debat begeven, wat heeft geresulteerd in 85 publicaties, variërend van tijdschriftartikelen en bundelbijdragen tot annotaties, met als hoogtepunt zijn nog altijd gezaghebbende preadvies over de Peeters/Gatzen-vordering uit 2006.

Willem Jan heeft jarenlang deel uitgemaakt van de redactie van het Tijdschrift voor Insolventierecht en was tevens vaste docent bij de Grotius-opleiding Insolventierecht en lid van de stuurgroep van die opleiding. 

Daarnaast is Willem Jan een graag geziene gastspreker op universiteiten, symposia en congressen. Willem Jan is lid geweest van de Adviescommissie Insolventierecht van de Nederlandse Orde van Advocaten en van de door de Minister voor Rechtsbescherming ingestelde Commissie Insolventierecht, die de wetgever adviseert op het terrein van het faillissementsrecht in brede zin. Hij is tevens plaatsvervangend voorzitter van de Geschillencommissie SER Fusiegedragscode. 

Het samenwerken met Willem Jan is uitdagend, prikkelend en leuk. Hij heeft het vermogen om een complex speelveld snel te doorgronden en heeft een enorme juridische en cijfermatige denkkracht, gecombineerd met een grote maatschappelijke betrokkenheid, overtuigingskracht, vindingrijkheid en een encyclopedische kennis. Willem Jan is een scherp jurist met een ongekend analytisch vermogen en degenen die door hem zijn opgeleid, zijn maar al te goed bekend met zijn ogenschijnlijk onuitputtelijke kennis van het recht. 

Willem Jan heeft een brede maatschappelijke belangstelling en betrokkenheid. Hij zet zich sinds 2006 in via de Stichting IsaiMa(i)yam voor kinderen in India die zonder hulp niet in staat zijn om de armoede en de uitzichtloosheid waarin zij de eerste jaren van hun leven zijn opgegroeid, te ontworstelen. Vrijwel ieder jaar gaat hij naar het weeshuis in India om met eigen ogen de bereikte resultaten te kunnen zien. Mensen die Willem Jan goed kennen weten dat hij een groot hart heeft. Iemand die behoefte heeft aan steun zal nooit tevergeefs een beroep op hem doen.