Every case is different. Just as every individual is different. That is why finding the best solutions takes a lot more than just legal expertise. It calls for attorneys who possess an intuitive sense of the dynamics of a case and an unerring ability to act on this with personal commitment, decisiveness and effective advice. Attorneys who are confident enough to venture off the beaten track to achieve the best possible results for you, our client.

Welcome to Wijn & Stael Advocaten. What does your case need?

More about Wijn & Stael

Latest news

Verkoop aandelen ippies.nl B.V. aan het Finse Bonusway

Loyaliteitsplatform ippies.nl verkoopt aandelen aan het Finse Bonusway. Cindy Hoogteijling, Stefan Holterman en Alex Zijlstra hebben de aandeelhouders van ippies.nl B.V. begeleid bij deze transactie. ...

Read more

Shanna Derksen nieuwe partner bestuursrecht/omgevingsrecht

Met trots kunnen we mededelen dat Shanna Derksen per 1 januari 2021 is toegetreden tot de maatschap van ons kantoor. Derksen is als partner bestuursrecht/omgevingsrecht werkzaam binnen de sectie Vastg...

Read more

Tijdelijk wet Betalingsuitstel in werking getreden

17 december 2020. Op 17 december 2020 is de Tijdelijke Wet Betalingsuitstel in werking getreden. Wat is de Tijdelijke Wet Betalingsuitstel en wanneer kan ik daar een beroep op doen? Het is een tijdel...

Read more

Faillissement Conservatrix

Willem Jan van Andel en Noor Zetteler zijn op 8 december 2020 aangesteld als curatoren in het faillissement van Conservatrix. Conservatrix is een levensverzekeraar met circa 72.000 verzekerden. Als u ...

Read more

Yarden mocht pakketpolissen eenzijdig aanpassen.

Op 26 augustus 2020 en 5 oktober 2020 heeft de Geschillencommissie van het Kifid geoordeeld dat Yarden Uitvaartverzekeringen N.V. eenzijdig 390.000 naturapakketpolissen mocht aanpassen. Volgens de Ges...

Read more

Akkoord VNG en minister Ollongren over Wet Kwaliteitsborging

Recentelijk heeft VNG een onderzoek verricht naar de impact en de risico’s van de invoering van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (“Wkb”) op het gebied van bedrijfsvoering en financiën v...

Read more

Kantonrechter en Gerechtshof Amsterdam merken de uitbraak van COVID-19 aan als onvoorziene omstandigheid

Op 14 september 2020* is voor het eerst in hoger beroep (in kort geding) uitspraak gedaan omtrent de vraag of de uitbraak van COVID-19 als een onvoorziene omstandigheid in de zin van artikel 6:258 BW ...

Read more

Partijbedoeling niet langer relevant bij kwalificatie arbeidsovereenkomst

De Hoge Raad heeft op vrijdag 6 november 2020 geoordeeld dat de bedoeling van de partijen niet langer van belang is bij de beoordeling of er sprake is van een arbeidsovereenkomst. Waar het om gaat is ...

Read more

SPAR neemt meerderheidsbelang in the Tosti Club

SPAR heeft een meerderheidsbelang in The Tosti Club genomen. Cindy Hoogteijling heeft SPAR begeleid bij deze transactie. De transactie geeft The Tosti Club, opgericht in 2015, de kans de foodservice-a...

Read more

Nieuwe wegwijzers ‘minimale acties Omgevingswet’ voor gemeenten met betrekking tot de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen

De VNG heeft onlangs het overzicht ‘Minimale acties Omgevingswet’ opgesteld, waarin is aangegeven welke voorbereidingen gemeenten minimaal voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet en de Wet kw...

Read more

Latest publications

NOW 2.0: een fout bij het aanvragen van tegemoetkoming met verstrekkende gevolgen

De overheid probeert werkgevers te helpen de coronacrisis door te komen met de zogeheten Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid, ook wel de NOW-regeling genoemd. Met de NOW-regeling kun...

Read more

'wet werken waar je wil', willen we dat wel?

Het wetsvoorstel 'Wet werken waar je wil' geeft werknemers het recht op thuiswerken. Maar willen we dat wel? Maaike Faber is een groot fan van thuiswerken, maar niet van dit wetsvoorstel. Waarom? Dat ...

Read more

Reorganisatie: de rechten van de OR en wat dat in de praktijk betekent

In een reorganisatie is vaak een rol weggelegd voor de ondernemingsraad ("OR"). Waarover mag de OR advies uitbrengen, vanaf wanneer moet de ondernemer rekening houden met de OR en wat zijn de gevolgen...

Read more

Sunweb hoeft Corendon niet over te nemen; invloed Covid-19?

Sunweb hoeft branchegenoot Corendon (vooralsnog) niet over te nemen. Dat besliste de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam op maandag 7 december 2020 nadat Corendon dit in kort geding had ge...

Read more

Faillissement Conservatrix

Willem Jan van Andel en Noor Zetteler zijn op 8 december 2020 aangesteld als curatoren in het faillissement van Conservatrix. Conservatrix is een levensverzekeraar met circa 72.000 verzekerden. Als u ...

Read more

Kan een zzp’er zich op het belemmeringsverbod in de Waadi beroepen?

Joyce Snijder heeft in samenwerking met ZiPconomy een expertblog geschreven over de toepassing van het belemmeringsverbod in de Waadi door zzp’ers. Het hof heeft geoordeeld dat ook een zzp’er zich...

Read more

Welke rechtsvorm past bij uw maatschappelijke onderneming?

Een terugtrekkende overheid heeft geleid tot uitkleding van de verzorgingsstaat. Al decennia worden tal van publieke domeinen geprivatiseerd en aan de markt overgelaten. Tegelijkertijd groeit de belan...

Read more

Het mysterie van de cumulatiegrond: wanneer is het genoeg?

Onlangs schreef Maaike Faber een artikel voor het Tijdschrift Arbeidspraktijk (TAP) over “het mysterie van de cumulatiegrond”. Haar analyse levert de constatering op dat veel rechters de voorwaard...

Read more

De opmars van subjectief geclausuleerd driekwart dwingend recht en de toetsing daaraan

Cao | WAB | De WAB introduceerde een aantal nieuwe bepalingen van subjectief geclausuleerd driekwart dwingend recht. Dat zijn bepalingen waarvan bij cao kan worden afgeweken als aan bepaalde subjectie...

Read more

Belangenverstrengeling en wanbeleid in de zorg

De Ondernemingskamer deed op 24 januari 2020 (ECLI:NL:GHAMS:2020:144) uitspraak in een zaak waarin wanbeleid werd vastgesteld bij zorginstelling DeSeizoenen. Eerder (in 2018) gelaste de Ondernemingska...

Read more