Every case is different. Just as every individual is different. That is why finding the best solutions takes a lot more than just legal expertise. It calls for attorneys who possess an intuitive sense of the dynamics of a case and an unerring ability to act on this with personal commitment, decisiveness and effective advice. Attorneys who are confident enough to venture off the beaten track to achieve the best possible results for you, our client.

Welcome to Wijn & Stael Advocaten. What does your case need?

More about Wijn & Stael

Latest news

Yarden mocht pakketpolissen eenzijdig aanpassen.

Op 26 augustus 2020 en 5 oktober 2020 heeft de Geschillencommissie van het Kifid geoordeeld dat Yarden Uitvaartverzekeringen N.V. eenzijdig 390.000 naturapakketpolissen mocht aanpassen. Volgens de Ges...

Read more

Akkoord VNG en minister Ollongren over Wet Kwaliteitsborging

Recentelijk heeft VNG een onderzoek verricht naar de impact en de risico’s van de invoering van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (“Wkb”) op het gebied van bedrijfsvoering en financiën voor bev...

Read more

Kantonrechter en Gerechtshof Amsterdam merken de uitbraak van COVID-19 aan als onvoorziene omstandigheid

Op 14 september 2020* is voor het eerst in hoger beroep (in kort geding) uitspraak gedaan omtrent de vraag of de uitbraak van COVID-19 als een onvoorziene omstandigheid in de zin van artikel 6:258 BW ...

Read more

Partijbedoeling niet langer relevant bij kwalificatie arbeidsovereenkomst

De Hoge Raad heeft op vrijdag 6 november 2020 geoordeeld dat de bedoeling van de partijen niet langer van belang is bij de beoordeling of er sprake is van een arbeidsovereenkomst. Waar het om gaat is ...

Read more

SPAR neemt meerderheidsbelang in the Tosti Club

SPAR heeft een meerderheidsbelang in The Tosti Club genomen. Cindy Hoogteijling heeft SPAR begeleid bij deze transactie. De transactie geeft The Tosti Club, opgericht in 2015, de kans de foodservice-a...

Read more

Nieuwe wegwijzers ‘minimale acties Omgevingswet’ voor gemeenten met betrekking tot de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen

De VNG heeft onlangs het overzicht ‘Minimale acties Omgevingswet’ opgesteld, waarin is aangegeven welke voorbereidingen gemeenten minimaal voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet en de Wet kwalit...

Read more

Onderzoek verricht naar de impact van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen

Recentelijk zijn er twee (door VNG en in opdracht van de Omgevingsdienst NL door Berenschot en ANG) onderzoeken verricht naar de impact en de risico’s van de invoering van de Wet Kwaliteitsborging vo...

Read more

Marlieke ten Brinke geslaagd voor haar examen tot toelating tot de civiele cassatiebalie

Onlangs is onze kantoorgenoot Marlieke ten Brinke geslaagd voor haar examen tot toelating tot de civiele cassatiebalie. Zij mag zich nu officieel advocaat bij de Hoge Raad noemen en daarmee heeft Wijn...

Read more

Wet Homologatie Onderhands Akkoord aangenomen door de Tweede Kamer

...

Read more

Belangenverstrengeling en wanbeleid in de zorg

13 oktober 2020. Wouter Fonville en Larissa Peereboom-Bogers schreven een artikel over tegenstrijdige belangen, belangenverstrengeling en wanbeleid bij zorginstelling DeSeizoenen. Klik hier om het art...

Read more

Latest publications

Kan een zzp’er zich op het belemmeringsverbod in de Waadi beroepen?

Joyce Snijder heeft in samenwerking met ZiPconomy een expertblog geschreven over de toepassing van het belemmeringsverbod in de Waadi door zzp’ers. Het hof heeft geoordeeld dat ook een zzp’er zich kan...

Read more

Welke rechtsvorm past bij uw maatschappelijke onderneming?

Een terugtrekkende overheid heeft geleid tot uitkleding van de verzorgingsstaat. Al decennia worden tal van publieke domeinen geprivatiseerd en aan de markt overgelaten. Tegelijkertijd groeit de belan...

Read more

Het mysterie van de cumulatiegrond: wanneer is het genoeg?

Onlangs schreef Maaike Faber een artikel voor het Tijdschrift Arbeidspraktijk (TAP) over “het mysterie van de cumulatiegrond”. Haar analyse levert de constatering op dat veel rechters de voorwaarden v...

Read more

De opmars van subjectief geclausuleerd driekwart dwingend recht en de toetsing daaraan

Cao | WAB | De WAB introduceerde een aantal nieuwe bepalingen van subjectief geclausuleerd driekwart dwingend recht. Dat zijn bepalingen waarvan bij cao kan worden afgeweken als aan bepaalde subjectie...

Read more

Belangenverstrengeling en wanbeleid in de zorg

De Ondernemingskamer deed op 24 januari 2020 (ECLI:NL:GHAMS:2020:144) uitspraak in een zaak waarin wanbeleid werd vastgesteld bij zorginstelling DeSeizoenen. Eerder (in 2018) gelaste de Ondernemingska...

Read more

Heeft de inlener recht op korting wanneer het uitzendbureau NOW-subsidie ontvangt?

Door gebruik te maken van de NOW-regeling kunnen uitzendbureaus een subsidie ontvangen om de bij hen in dienst zijnde uitzendkrachten in dienst te houden en het loon te kunnen blijven doorbetalen. Inl...

Read more

Participatie onder de Omgevingswet: niet nieuw, wel anders geregeld (Deel II)

Is participatie onder de Omgevingswet een plicht of een streven? Als uitgangpunt geldt het laten participeren van belanghebbenden c.q. belangstellenden. In een recente bijdrage in het Tijdschrift voo...

Read more

Opnieuw naar het Hof van Justitie voor duidelijkheid over de positie van werknemers bij een pre-packaged doorstart (zaak Heiploeg)

In een recente bijdrage in het Tijdschrift voor Insolventierecht nemen Ida Lintel en Thijs van Zanten de prejudiciële verwijzing door de Hoge Raad in de zaak Heiploeg onder de loep. Eerder oordeelde h...

Read more

Herziening beslag- en executierecht: eerlijker en efficiënter

Per 1 oktober 2020 wordt het beslag- en executierecht gewijzigd. De wetswijziging is onderdeel van een pakket aan maatregelen met als doel het terugdringen van het aantal problematische schulden en he...

Read more

De Wet Franchise komt er aan

3 juli 2020. Bent u op de hoogte van de gevolgen hiervan op uw franchiseonderneming? De Wet Franchise zal naar verwachting per 1 januari 2021 worden ingevoerd. De Wet Franchise bevat regels die zien o...

Read more