Every case is different, just like every individual is different. That is why delivering the best solution requires more than just an understanding of the legal issues. It calls for attorneys who are sensitive to the nuances of a case and have an unerring ability to leverage them to the client’s advantage. Personal commitment, determination, effective counsel. That is what our attorneys offer. Attorneys who are not afraid to color outside the lines and go that extra mile to deliver the best outcome for you.

Welcome to Wijn & Stael Advocaten. How can our attorneys help you?

More about Wijn & Stael

Latest news

Ranking Chambers Europe 2023

Wijn & Stael Advocaten is mentioned several times in the recently published Chambers Europe 2023 guide. We are proud of the rankings of our Dispute Resolution (band 4) and Restructuring & Insolvency (...

Read more

Omgevingswet treedt 1 januari 2024 in werking

Het is een feit: vanaf 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Nadat de wet vijf keer eerder is uitgesteld en er de nodige zorgen zijn over de uitvoering en de digitalisering, zal iedereen p...

Read more

StudyWorks is de winnaar van het Start-up programma 2023

Donderdag 16 februari 2023 vond voor de tweede keer het Start-up event plaats op ons kantoor in Utrecht. Tijdens dit event streden vijf genomineerde start-ups om de titel Start-up 2023. StudyWorks, Pl...

Read more

GENOMINEERDEN START-UP PROGRAMMA 2023 ZIJN BEKEND

Wijn & Stael voelt zich betrokken bij jonge ondernemers. De start-ups van nu bepalen namelijk de ontwikkeling van onze economie én maatschappij van morgen. Daar dragen wij graag actief aan bij. En da...

Read more

Een van de eerste uitspraken over het studiekostenbeding.

Op 10 januari jl publiceerde de rechtbank Midden-Nederland een van de eerste uitspraken waarin de vraag aan de orde was in hoeverre een tussen partijen overeengekomen studiekostenbeding (nog) gelding ...

Read more

Start-up programma 2023 van start!

Wij voelen ons betrokken bij jonge ondernemers. De start-ups van nu hebben een belangrijke rol in de ontwikkeling van onze economie én maatschappij van morgen. Daar dragen wij graag actief aan bij. E...

Read more

Noor Zetteler toegetreden de Council van INSOL Europe

Per oktober 2022 is Noor Zetteler toegetreden tot de Council van INSOL Europe, het (non-executive) bestuur van deze organisatie. INSOL Europe is een Europese organisatie van professionals die gespecia...

Read more

Invoering Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) uitgesteld naar 1 juli 2023.

Minister Hugo de Jonge heeft middels een brief aan de Eerste kamer bekend gemaakt dat hij het niet verantwoord vindt om de Omgevingswet per 1 januari 2023 in te laten gaan. Volgens De Jonge is er meer...

Read more

Belastingdienst biedt ondernemers helpende hand door soepeler uitstel- en kwijtscheldingsbeleid

Met ingang van dit nieuwe kwartaal dienen ondernemingen hun in ‘coronatijd’ opgebouwde belastingschulden te gaan afbetalen. Zij krijgen van 1 oktober 2022 tot 1 oktober 2027 de tijd om deze schuld...

Read more

CINDY HOOGTEIJLING EN IDA LINTEL BENOEMD TOT PARTNER BIJ WIJN & STAEL ADVOCATEN

Met trots kunnen we mededelen dat Cindy Hoogteijling en Ida Lintel per 1 oktober 2022 benoemd zijn tot partner van Wijn & Stael Advocaten. Cindy Hoogteijling (1988) is benoemd tot partner Fusies en Ov...

Read more

Latest publications

Het hoge woord is eruit: de Deliveroo bezorgers waren werknemers!

Al vanaf 2019 is de grote vraag of de Deliveroo maaltijdbezorgers werknemers of zelfstandigen zijn. De Hoge Raad heeft op 24 maart 2023 geoordeeld dat de maaltijdbezorgers van Deliveroo werknemers war...

Read more

Inwerkingtreding Wet kwaliteitsborging voor het bouwen per 1 januari 2024

Het is een feit: vanaf 1 januari 2024 zal de Omgevingswet in werking treden. Omdat de Wkb gekoppeld is aan de Omgevingswet, betekent dit dat ook de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (“Wkb”) op...

Read more

Leidt het Didam-arrest dan toch tot nietigheid van eerder gesloten overeenkomsten?

De rechtbank Midden-Nederland heeft op 22 maart in kort geding geoordeeld dat een voor het welbekende Didam-arrest[2] gesloten koopovereenkomst, waarbij het overheidslichaam heeft gehandeld in strijd ...

Read more

Hoe kan ik mijn bedrijf beëindigen?

De hoge energieprijzen, de grondstoftekorten en de inflatie hebben grote invloed op de bedrijfseconomische situatie van ondernemers. Bedrijfsbeëindiging wordt hierdoor steeds vaker overwogen. In dit ...

Read more

Het uitzendbeding en de zieke uitzendkracht: verzoek van de inlener vereist!

Op 17 maart 2023 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat een uitzendbeding nietig is voor zover daarin is bepaald dat een uitzendovereenkomst door ziekmelding van rechtswege eindigt. Dit heeft tot gevolg d...

Read more

De maatschappelijke onderneming als kersverse BVm of als oude vertrouwde coöperatie?

Het Nederlandse ondernemersklimaat voor maatschappelijke ondernemingen is (nog) niet optimaal. De auteur concludeert in deze bijdrage dat zowel de kersverse BVm als de oude vertrouwde coöperatie knel...

Read more

Het adviestraject 3/3: hoe toetst de rechter in de beroepsprocedure?

Als het besluit van de ondernemer afwijkt van het advies van de OR, kan de OR beroep instellen tegen dit besluit. Als het beroep slaagt kan de Ondernemingskamer de ondernemer verplichten om het beslui...

Read more

Verbod op zwijgcontracten in de zorg

Vanaf 1 juli 2023 mogen zorgaanbieders geen contractuele afspraken meer maken waarbij de cliënt wordt verplicht om te zwijgen over een incident in de zorgverlening. Dergelijke “zwijgbedingen” in ...

Read more

Wie is een overtreder en kan worden aangeschreven door een bestuursorgaan?

Het begrip ‘overtreder’ wordt zowel in het strafrecht (in strafzaken) als in het bestuursrecht (in handhavingszaken) gebruikt. Onder overtreder wordt verstaan: degene die de overtreding pleegt of ...

Read more

Het adviestraject: de juridische do’s en don’ts bij het opstellen van het advies

Het advies van de OR is het (voorlopige) sluitstuk van het adviestraject. Het is een belangrijk document: de ondernemer moet aan de hand hiervan zijn definitieve besluit nemen én het vormt de basis i...

Read more