Every case is different, just like every individual is different. That is why delivering the best solution requires more than just an understanding of the legal issues. It calls for attorneys who are sensitive to the nuances of a case and have an unerring ability to leverage them to the client’s advantage. Personal commitment, determination, effective counsel. That is what our attorneys offer. Attorneys who are not afraid to color outside the lines and go that extra mile to deliver the best outcome for you.

Welcome to Wijn & Stael Advocaten. How can our attorneys help you?

More about Wijn & Stael

Latest news

Wijn & Stael adviseert bij verkoop Regts B.V. aan Isero B.V.

Wijn & Stael heeft de aandeelhouders van Regts B.V. bijgestaan bij de verkoop van hun aandelen aan Isero B.V. Regts is een technische groothandel met meerdere vestigingen in Friesland en bestaat al si...

Read more

Else Loes Pasma en Patricia Kleijn benoemd tot managing partner

Per 1 januari 2022 zijn Else Loes Pasma en Patricia Kleijn benoemd tot Managing Partner bij Wijn & Stael. Hiermee volgen zij Humphrey Lakens en Remco Vermaire op. Wijn & Stael is er trots op dat het t...

Read more

Wijn & Stael op plek 35 in Nederlandse advocatie top 50

Gisteren maakte advocatie.nl de top 50 van de Nederlandse advocatuur bekend. Wijn & Stael staat, net zoals vorig jaar op de 35e plaats. Op dit moment werken er 2,5% meer advocaten bij de 50 grootste k...

Read more

Willem Jan van Andel schreef onderzoeksrapport inzake faillissement Flexenergie

Willem Jan van Andel heeft een uitgebreid onderzoek gedaan naar het faillissement in 2018 van Flexenergie. Het rapport dat hieruit volgde, is het resultaat van het rechtsmatigheidsonderzoek. Hetgeen e...

Read more

Wijn & Stael adviseert aandeelhouders van Bipharma bij verkoop aandelen.

Wijn & Stael heeft de aandeelhouders van Bipharma bijgestaan bij de verkoop van hun aandelen aan de Centrale Bereidingsapotheek Nederland (Ceban). Bipharma is als farmaceutisch marketing- en salesbedr...

Read more

Wijn & Stael adviseert bij verkoop CG Reseach aan Norstat

Wijn & Stael heeft de aandeelhouders van CG Research bijgestaan bij de verkoop van hun aandelen aan Norstat. CG Research richt zich op marktonderzoek en is de grootste research facilitator van Nederl...

Read more

Oratie Thijs van Zanten

Afgelopen dinsdag sprak onze kantoorgenoot Thijs van Zanten zijn oratie ‘Classificatie van verplichtingen in faillissement’ uit als hoogleraar Overeenkomst en Zekerheid op de Rijksuniversiteit Gro...

Read more

Wijn & Stael adviseerde Welkom Energie

Op 29 oktober 2021 heeft de rechtbank Midden-Nederland het faillissement van Welkom Energie uitgesproken. Door de rechtbank is de heer mr. J.M. van Raaijen als curator aangesteld. Het faillissement vo...

Read more

Lancering Reorganisatiewebsite; antwoorden op al uw arbeidsrechtelijke vragen!

Een reorganisatie wordt door een werkgever aangewend wanneer hij wegens bedrijfseconomische redenen afscheid wil nemen van (een deel van) de in dienst zijnde werknemers. Veelal met als doel om een kos...

Read more

Winnaar van het Wijn & Stael Start-up programma 2021 is OneThird

Donderdag 30 september 2021 vond het Start-up Event plaats op ons kantoor in Utrecht. Tijdens dit event streden vijf genomineerde start-ups om de titel Wijn & Stael Start-up 2021. Purpose, PaperontheR...

Read more

Latest publications

Wijziging Insolventieverordening: de WHOA nu ook erkend in lidstaten EU

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) is inmiddels een jaar geleden (1 januari 2021) in werking getreden.[1] Met die inwerkingtreding werd het Nederlandse faillissementsrecht een herstructureri...

Read more

Factuurfraude: wie betaalt de prijs?

In het Devante/Hascor-arrest heeft de Hoge Raad zich uitgelaten over de te hanteren maatstaf bij beantwoording van de vraag of bevrijdend is betaald in het geval van factuurfraude. In dit artikel word...

Read more

Uitspraak Hoge Raad biedt duidelijkheid over huurkorting tijdens coronaperiode

In maart 2021 stelde de Rechtbank Limburg prejudiciële vragen aan de Hoge Raad over de vraag of een huurder vanwege de coronamaatregelen aanspraak kan maken op huurkorting en zo ja, hoe deze dan bere...

Read more

Hoofdlijnen van de BV

Eveline Neele schreef samen met Hugo van Winden, Nelly Wisse en Etzel van Dooren een webpublicatie over de BV. In de webpublicatie wordt de lezer op praktische wijze door alle onderdelen geleid die vo...

Read more

Wetswijziging: eerder medezeggenschapsrechten voor (flex)werknemers bij OR-verkiezingen

Let op bij OR-verkiezingen; nieuwe werknemers, uitzendkrachten en payrollwerknemers kunnen mogelijk al per 1 januari 2022 bij OR-verkiezing eerder stemmen bij OR-verkiezingen en zichzelf verkiesbaar s...

Read more

De gevolgen van het coalitieakkoord 2021 voor de arbeidsmarkt

Op 15 december hebben de fracties van VVD, D66, CDA en ChristenUnie het coalitieakkoord 2021-2025 aan de Tweede Kamer aangeboden. De titel en het motto van het akkoord is: ‘Omzien naar elkaar, vooru...

Read more

ACCOUNTANTS EN INZAGERECHT

1 Inleiding 1.1 In de publieke opinie konden accountants de afgelopen decennia weinig goed doen: schandalen zoals die zich bij Ahold, Enron en Parmalat afspeelden, en recenter de boekhoudkundige malve...

Read more

Een-op-een grondverkoop door gemeente niet zonder meer mogelijk

De Hoge Raad heeft in het arrest Didam/Montferland van 26 november 2021 beperkingen gesteld aan de contractsvrijheid van overheden bij verkoop van onroerend goed. Onderhands onroerend goed aanbieden a...

Read more

MOGEN SPORTSCHOLEN REGISTREREN OF HUN LEDEN GEVACCINEERD ZIJN?

De coronamaatregelen blijven elkaar snel opvolgen, maar de verplichte coronacheck is voor sportscholen al enkele weken van kracht. Sportscholen mogen hun leden enkel tot de sportschool toelaten als zi...

Read more

Hoge Raad: e-grond hoeft geen laatste redmiddel te zijn

Voor een ontslag op staande voet is zodanig verwijtbaar handelen van de werknemer vereist dat dit een dringende reden oplevert. In die gevallen kan de werknemer alleen worden ontslagen als dit een laa...

Read more