Every case is different, just like every individual is different. That is why delivering the best solution requires more than just an understanding of the legal issues. It calls for attorneys who are sensitive to the nuances of a case and have an unerring ability to leverage them to the client’s advantage. Personal commitment, determination, effective counsel. That is what our attorneys offer. Attorneys who are not afraid to color outside the lines and go that extra mile to deliver the best outcome for you.

Welcome to Wijn & Stael Advocaten. How can our attorneys help you?

More about Wijn & Stael

Latest news

Winnaar van het Wijn & Stael Start-up programma 2021 is OneThird

Donderdag 30 september 2021 vond het Start-up Event plaats op ons kantoor in Utrecht. Tijdens dit event streden vijf genomineerde start-ups om de titel Wijn & Stael Start-up 2021. Purpose, PaperontheR...

Read more

Mogelijk gefaseerde inwerkingtreding Wkb

Op 22 februari 2021 is het (derde en meest recente) ontwerpbesluit kwaliteitsborging aan de Eerste Kamer is toegezonden. De Eerste Kamer heeft zorgen geuit over de inwerkingtreding van de Wkb, met nam...

Read more

Mussche en Van Faassen benoemd tot partner bij Wijn & Stael Advocaten

Per 1 september 2021 zijn Robert van Faassen en Maarten Mussche beiden benoemd tot partner bij Wijn & Stael Advocaten. Robert is benoemd als partner Herstructurering & Insolventie en gespecialiseerd ...

Read more

Huurkorting vanwege corona wordt beperkt

Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 14 september 2021 een arrest gewezen over de huurkorting tijdens de lockdownperiodes. Hierin staat de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) centraal. Deze vorm van overh...

Read more

Genomineerden Wijn & Stael Start-up programma 2021 zijn bekend

Wijn & Stael voelt zich betrokken bij jonge ondernemers. De start-ups van nu bepalen namelijk de ontwikkeling van onze economie én maatschappij van morgen. Daar dragen wij graag actief aan bij. En da...

Read more

Rankings Chambers Europe Guide 2021

Wijn & Stael Advocaten is mentioned several times in the recently published Chambers Europe 2021 guide. We are proud of the rankings and very grateful for the great feedback we received from our clien...

Read more

Ranking Chambers Global 2021

We are very pleased with the rankings of our Dispute Resolution practice and of Koen Rutten in Chambers Global 2021. Many thanks to our clients and colleagues for their recommendations. "Strong practi...

Read more

Flattening the insolvency curve.

19 mei 2020.Het voorkomen van onnodige coronafaillissementen door wijziging van insolventierecht? Anne Mennens bespreekt samen met Jessie Pool (Universiteit Leiden) de rol die insolventierecht kan spe...

Read more

Rankings Chambers Europe Guide 2020

Wijn & Stael Advocaten is mentioned several times in the recently published Chambers Europe 2020 guide. We are proud of the rankings and very grateful for the great feedback we received from our clien...

Read more

Chambers Global 2020

We are proud of the ranking of our Dispute Resolution practice in Chambers Global 2020. In addition, partner Koen Rutten is mentioned as ‘notable practitioner’ in this section. Many thanks to our ...

Read more

Latest publications

​Helpling-schoonmakers zijn uitzendkrachten

Op 21 september 2021 heeft het Hof Amsterdam geoordeeld dat tussen het online platform Helpling en de via hen werkzame schoonmakers een uitzendovereenkomst bestaat. Zij hebben als gevolg daarvan recht...

Read more

​Belastingdienst is tijdelijk bereid het ‘dubbel percentage’-vereiste te laten varen in het kader van WHOA-akkoorden

Tijdens de coronacrisis konden ondernemingen gebruik maken van het bijzonder uitstel van betaling van belastingen. Aan dat generieke uitstel is sinds kort een einde gekomen. Sinds 1 oktober 2021 zijn ...

Read more

Hof van Justitie Europese Unie: oneerlijke bedingen en CHF-hypotheken

Het Hof van Justitie van de Europese Unie (het “Hof”) heeft op 10 juni 2021 een arrest gewezen met betrekking tot de op banken rustende verplichtingen in het kader van door consumenten afgesloten ...

Read more

Een algoritme als werkgever

Slimme technologieën brengen de vraag van de consument en het aanbod van bedrijven samen via online platformen, zoals het platform Uber. Door het inloggen op de Uber-app wordt door een algoritme bepa...

Read more

Een uitzend- of payrollovereenkomst na een leverancierswissel

Het is niet ongebruikelijk dat een uitzendkracht eerst via de ene en na een leverancierswissel door een andere werkgever ter beschikking wordt gesteld van een klant. Sinds de invoering van de Wet Arbe...

Read more

Doorgifte van persoonsgegevens buiten de EU na Schrems II

In mijn blog van 29 juli 2021 heb ik toegelicht dat sinds de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG” of in het Engels: “GPDR”) het mogelijk werd om vrij gemakkelijk pe...

Read more

Besluitvorming in een concern: wat betekent dit voor het adviesrecht van de ondernemingsraad?

In een (internationaal) concern heeft de moedervennootschap regelmatig veel invloed op (de besluitvorming van) de dochtervennootschap. Dit kan op verschillende manieren. De moedervennootschap kan bijv...

Read more

Belastingdienst geeft duidelijkheid over haar beleid bij WHOA-akkoorden

Na de invoering van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (‘WHOA’) per 1 januari 2021, heeft de Belastingdienst per 1 juli 2021 de Leidraad Invordering 2008 (‘Leidraad’) gewijzigd en haar bele...

Read more

​Nieuwe modelbepalingen (SCC’s) voor veilige doorgifte persoonsgegevens buiten de EU

Sinds 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG” of in het Engels: “GPDR”) in Europa ingevoerd, waardoor in de gehele Europese Unie (“EU”) een gelijkwaardig niveau van besc...

Read more

Chronicle of class actions and settlements 2017

As was the case in previous years, in 2017 various aspects relating to the class action received considerable attention in the press, literature, and case law. The press not only remarked on “high p...

Read more