Every case is different. Just as every individual is different. That is why finding the best solutions takes a lot more than just legal expertise. It calls for attorneys who possess an intuitive sense of the dynamics of a case and an unerring ability to act on this with personal commitment, decisiveness and effective advice. Attorneys who are confident enough to venture off the beaten track to achieve the best possible results for you, our client.

Welcome to Wijn & Stael Advocaten. What does your case need?

More about Wijn & Stael

Latest news

Tweede Kamer verwerpt bij stemming de motie Smeulders om inwerkingtreding Omgevingswet uit te stellen

Op 25 februari 2021 heeft de Tweede Kamer bij stemming de motie Smeulders verworpen, waarin werd voorgesteld om de inwerkingtreding van de Omgevingswet voorlopig uit te stellen. Dit betekent dat de Tw...

Read more

VNG informeert Eerste en Tweede Kamer over stand van zaken Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen

VNG heeft de Vaste Kamercommissie van de Eerste en Tweede kamer geïnformeerd over de stand van zaken rond de procedure van het ontwerpbesluit kwaliteitsborging voor het bouwen (“het Ontwerpbesluitâ...

Read more

Ranking Chambers Global 2021

We are very pleased with the rankings of our Dispute Resolution practice and of Koen Rutten in Chambers Global 2021. Many thanks to our clients and colleagues for their recommendations. "Strong practi...

Read more

Joyce Snijder duikt in de belangrijkste uitspraken in 2020 voor de flexbranche

Hoe belangrijk het is om de rechtspositie van flexibele arbeidskrachten te verstevigen, werd in 2020 opnieuw duidelijk. Het was het jaar van de coronacrisis met krantenkoppen als ‘Flexibele arbeidsk...

Read more

Wijn & Stael adviseert bij overname Brainnet

De aandeelhouders van Brainnet hebben hun aandelen verkocht aan het Amerikaanse PRO Unlimited. Brainnet is een van de grotere Management Service Providers in Nederland. Sinds 1996 begeleidt en advisee...

Read more

Wijn & Stael stijgt in Top 50 Nederlandse Advocatuur

De top 50 van Nederlandse advocatuur is bekend gemaakt. Wijn en Stael is gestegen van plek 39 naar 35. Hiermee behoren we tot de dertig kantoren die in 2020 advocaten erbij hebben gekregen. In het ove...

Read more

Lancering WHOA-website; voor een antwoord op uw vragen!

Op 1 januari 2021 is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) in werking getreden. De WHOA geeft ondernemingen in financiële moeilijkheden de mogelijkheid hun schulden te herstructureren door aan...

Read more

Verkoop aandelen ippies.nl B.V. aan het Finse Bonusway

Loyaliteitsplatform ippies.nl verkoopt aandelen aan het Finse Bonusway. Cindy Hoogteijling, Stefan Holterman en Alex Zijlstra hebben de aandeelhouders van ippies.nl B.V. begeleid bij deze transactie. ...

Read more

Shanna Derksen nieuwe partner bestuursrecht/omgevingsrecht

Met trots kunnen we mededelen dat Shanna Derksen per 1 januari 2021 is toegetreden tot de maatschap van ons kantoor. Derksen is als partner bestuursrecht/omgevingsrecht werkzaam binnen de sectie Vastg...

Read more

Tijdelijk wet Betalingsuitstel in werking getreden

17 december 2020. Op 17 december 2020 is de Tijdelijke Wet Betalingsuitstel in werking getreden. Wat is de Tijdelijke Wet Betalingsuitstel en wanneer kan ik daar een beroep op doen? Het is een tijdel...

Read more

Latest publications

Eén maand WHOA: vijf uitspraken

Op 1 januari 2021 is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (‘WHOA’) in werking getreden. Precies een maand na inwerkingtreding zijn vijf rechterlijke beslissingen met betrekking tot de WHOA gepubl...

Read more

Speelt de bedoeling van partijen een rol bij kwalificatie arbeidsovereenkomst? De Hoge Raad oordeelt

De nieuwe expertblog van Joyce Snijder in samenwerking met ZiPconomy is verschenen. Hierin gaat Joyce in op de gevolgen van het arrest X/ Gemeente Amsterdam waarin de Hoge Raad oordeelde dat de bedoel...

Read more

NOW 2.0: een fout bij het aanvragen van tegemoetkoming met verstrekkende gevolgen

De overheid probeert werkgevers te helpen de coronacrisis door te komen met de zogeheten Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid, ook wel de NOW-regeling genoemd. Met de NOW-regeling kun...

Read more

'wet werken waar je wil', willen we dat wel?

Het wetsvoorstel 'Wet werken waar je wil' geeft werknemers het recht op thuiswerken. Maar willen we dat wel? Maaike Faber is een groot fan van thuiswerken, maar niet van dit wetsvoorstel. Waarom? Dat ...

Read more

Reorganisatie: de rechten van de OR en wat dat in de praktijk betekent

In een reorganisatie is vaak een rol weggelegd voor de ondernemingsraad ("OR"). Waarover mag de OR advies uitbrengen, vanaf wanneer moet de ondernemer rekening houden met de OR en wat zijn de gevolgen...

Read more

Sunweb hoeft Corendon niet over te nemen; invloed Covid-19?

Sunweb hoeft branchegenoot Corendon (vooralsnog) niet over te nemen. Dat besliste de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam op maandag 7 december 2020 nadat Corendon dit in kort geding had ge...

Read more

Faillissement Conservatrix

Willem Jan van Andel en Noor Zetteler zijn op 8 december 2020 aangesteld als curatoren in het faillissement van Conservatrix. Conservatrix is een levensverzekeraar met circa 72.000 verzekerden. Als u ...

Read more

Kan een zzp’er zich op het belemmeringsverbod in de Waadi beroepen?

Joyce Snijder heeft in samenwerking met ZiPconomy een expertblog geschreven over de toepassing van het belemmeringsverbod in de Waadi door zzp’ers. Het hof heeft geoordeeld dat ook een zzp’er zich...

Read more

Welke rechtsvorm past bij uw maatschappelijke onderneming?

Een terugtrekkende overheid heeft geleid tot uitkleding van de verzorgingsstaat. Al decennia worden tal van publieke domeinen geprivatiseerd en aan de markt overgelaten. Tegelijkertijd groeit de belan...

Read more

Het mysterie van de cumulatiegrond: wanneer is het genoeg?

Onlangs schreef Maaike Faber een artikel voor het Tijdschrift Arbeidspraktijk (TAP) over “het mysterie van de cumulatiegrond”. Haar analyse levert de constatering op dat veel rechters de voorwaard...

Read more