Every case is different, just like every individual is different. That is why delivering the best solution requires more than just an understanding of the legal issues. It calls for attorneys who are sensitive to the nuances of a case and have an unerring ability to leverage them to the client’s advantage. Personal commitment, determination, effective counsel. That is what our attorneys offer. Attorneys who are not afraid to color outside the lines and go that extra mile to deliver the best outcome for you.

Welcome to Wijn & Stael Advocaten. How can our attorneys help you?

More about Wijn & Stael

Latest news

Wet kwaliteitsborging gedeeltelijk in werking getreden

Op 22 april 2022 zijn enkele artikelen van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) en het Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen in werking getreden. Dit is nodig met het oog op de voorberei...

Read more

THE LEGAL 500 RANKING 2022

Recentelijk verscheen The Legal 500 waarin Wijn & Stael Advocaten vermeld staat bij de secties Commercial Litigation (tier 3), Restructuring & Insolvency (tier 3) en Employment (tier 4). Wij zijn trot...

Read more

Noor Zetteler treedt af als voorzitter van INSOLAD. Henri Bentfort van Valkenburg neemt haar functie over.

Gisteren is tijdens de ALV van Vereniging van Insolventierecht Advocaten (INSOLAD) bekend gemaakt dat Noor Zetteler afscheid neemt als voorzitter. Henri Bentfort van Valkenburg neemt haar functie over...

Read more

Rankings Chambers Europe 22

Wijn & Stael Advocaten is mentioned several times in the recently published Chambers Europe 2022 guide. We are proud of the rankings and very grateful for the great feedback we received from our clien...

Read more

Wettelijke betaaltermijn tot 30 dagen, geen uitzondering franchise

Op 15 maart 2022 is het wetsvoorstel voor verkorting van de betaaltermijn voor grote ondernemingen tot 30 dagen aangenomen door de Tweede Kamer. Hiermee wordt beoogd mkb-ondernemers beter te bescherme...

Read more

Advocatenkantoren slaan handen ineen voor Oekraïne met actie: Stand firm!

Een collectief van 20 van de 50 grootste advocatenkantoren van Nederland doet een oproep aan alle advocatenkantoren in Nederland iedere transactie die mogelijk het oogmerk heeft de belangen veilig te ...

Read more

INWERKINGSTREDINGSDATUM OMGEVINGSWET EN WET KWALITEITSBORGING VOOR HET BOUWEN

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) heeft duidelijkheid verschaft over de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De wet zal in werking treden op 1 januari 2023, waardoor ook de...

Read more

Rankings Chamber Global 2022

We are very pleased with the rankings of our Dispute Resolution practice and of Koen Rutten in Chambers Global 2022. We are proud of our ranking and we want to thank our clients and colleagues for the...

Read more

Hoge Raad oordeelt: ziekmelding na ontslagaanvraag UWV staat niet in de weg aan ontbinding arbeidsovereenkomst

De werkgever kan de arbeidsovereenkomst niet opzeggen gedurende de tijd dat de werknemer door ziekte arbeidsongeschikt is. Op dit opzegverbod tijdens ziekte geldt echter een uitzondering wanneer de we...

Read more

Wijn & Stael adviseert bij verkoop Regts B.V. aan Isero B.V.

Wijn & Stael heeft de aandeelhouders van Regts B.V. bijgestaan bij de verkoop van hun aandelen aan Isero B.V. Regts is een technische groothandel met meerdere vestigingen in Friesland en bestaat al si...

Read more

Latest publications

Pre-pack na het heiploeg arrest

Inleiding De pre-packaged insolvency (“pre-pack”) heeft tussen 2011 en 2018 zijn intrede en uittrede gedaan in het Nederlandse insolventierecht. Dit herstructureringsmechanisme biedt in beginsel e...

Read more

Met de komst van de Woo verdwijnt de Wob; wat betekent dat in de praktijk?

Op 1 mei 2022 treedt, na een lang voorbereidingsproces, de Wet open overheid (“Woo”) in werking. Met de Woo wordt de Wet openbaarheid van bestuur (“Wob”) na precies 30 jaar vervangen. De Woo ...

Read more

De feitelijke beleidsbepaler: with great power comes great responsibility

Rb. Limburg 28 april 2021, ECLI:NL:RBLIM:2021:3797 Een feitelijke beleidsbepaler is in faillissement aansprakelijk jegens de boedel als een statutaire bestuurder. Dat betekent dat hij of zij in geval ...

Read more

Rechtbank Midden-Nederland doet uitspraak over overeenkomst gesloten voorafgaand aan Didam-arrest

In een recente uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland (18 maart 2022) heeft de voorzieningenrechter geoordeeld over de uitvoering van een overeenkomst die is gesloten voorafgaand aan de Didam-uit...

Read more

De eerste concrete gevolgen van het Didam-arrest

Op 26 november 2021 wees de Hoge Raad het arrest ‘Didam’, waarin beperkingen werden gesteld aan de contractsvrijheid van overheden bij de verkoop van onroerende zaken. Onderhandse verkoop zonder g...

Read more

De WHOA zonder herstructurering van pensioenpremies: een papieren tijger?

Een rechtspersoon in financieel zwaar weer kan met de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) zijn schulden buiten faillissement herstructureren. Dat is mogelijk door het opstellen en aanbieden van ...

Read more

Two years of WAMCA, a quantitative analysis

this article can be downloaded here.Since 1 January 2020, it has been possible for claimants in the Netherlands to recover damages in collective actions under the Dutch Act on Collective Damages Claim...

Read more

Grondentrechter in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak geldt niet meer (behalve in het omgevingsrecht)

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) heeft vandaag in een tweetal uitspraken besloten de zogenaamde ‘grondentrechter’ in bestuursrechtzaken (met uitzondering van omgevi...

Read more

Uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak over toetsing van evenredigheid van overheidsbesluiten

Op 2 februari 2022 heeft de grote kamer van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) een belangrijke uitspraak gewezen over het evenredigheidsbeginsel. In deze uitspraak is ver...

Read more

Kifid ziet over het hoofd dat consument wel degelijk schade lijdt

Op 25 januari 2022 heeft de Geschillencommissie van het Kifid een uitspraak gedaan in een geschil tussen een consument, die zich liet bijstaan door de Stichting Geldbelangen, en ABN AMRO over (onder m...

Read more