Every case is different, just like every individual is different. That is why delivering the best solution requires more than just an understanding of the legal issues. It calls for attorneys who are sensitive to the nuances of a case and have an unerring ability to leverage them to the client’s advantage. Personal commitment, determination, effective counsel. That is what our attorneys offer. Attorneys who are not afraid to color outside the lines and go that extra mile to deliver the best outcome for you.

Welcome to Wijn & Stael Advocaten. How can our attorneys help you?

More about Wijn & Stael

Latest news

Noor Zetteler toegetreden de Council van INSOL Europe

Per oktober 2022 is Noor Zetteler toegetreden tot de Council van INSOL Europe, het (non-executive) bestuur van deze organisatie. INSOL Europe is een Europese organisatie van professionals die gespecia...

Read more

Invoering Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) uitgesteld naar 1 juli 2023.

Minister Hugo de Jonge heeft middels een brief aan de Eerste kamer bekend gemaakt dat hij het niet verantwoord vindt om de Omgevingswet per 1 januari 2023 in te laten gaan. Volgens De Jonge is er meer...

Read more

Belastingdienst biedt ondernemers helpende hand door soepeler uitstel- en kwijtscheldingsbeleid

Met ingang van dit nieuwe kwartaal dienen ondernemingen hun in ‘coronatijd’ opgebouwde belastingschulden te gaan afbetalen. Zij krijgen van 1 oktober 2022 tot 1 oktober 2027 de tijd om deze schuld...

Read more

CINDY HOOGTEIJLING EN IDA LINTEL BENOEMD TOT PARTNER BIJ WIJN & STAEL ADVOCATEN

Met trots kunnen we mededelen dat Cindy Hoogteijling en Ida Lintel per 1 oktober 2022 benoemd zijn tot partner van Wijn & Stael Advocaten. Cindy Hoogteijling (1988) is benoemd tot partner Fusies en Ov...

Read more

​ De wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Op 1 augustus 2022 is de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden (“Wtva”) in werking getreden. Aan de hand van onderstaande checklist kunt u nagaan of uw org...

Read more

Wet kwaliteitsborging gedeeltelijk in werking getreden

Op 22 april 2022 zijn enkele artikelen van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) en het Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen in werking getreden. Dit is nodig met het oog op de voorberei...

Read more

THE LEGAL 500 RANKING 2022

Recentelijk verscheen The Legal 500 waarin Wijn & Stael Advocaten vermeld staat bij de secties Commercial Litigation (tier 3), Restructuring & Insolvency (tier 3) en Employment (tier 4). Wij zijn trot...

Read more

Noor Zetteler treedt af als voorzitter van INSOLAD. Henri Bentfort van Valkenburg neemt haar functie over.

Gisteren is tijdens de ALV van Vereniging van Insolventierecht Advocaten (INSOLAD) bekend gemaakt dat Noor Zetteler afscheid neemt als voorzitter. Henri Bentfort van Valkenburg neemt haar functie over...

Read more

Rankings Chambers Europe 22

Wijn & Stael Advocaten is mentioned several times in the recently published Chambers Europe 2022 guide. We are proud of the rankings and very grateful for the great feedback we received from our clien...

Read more

Wettelijke betaaltermijn tot 30 dagen, geen uitzondering franchise

Op 15 maart 2022 is het wetsvoorstel voor verkorting van de betaaltermijn voor grote ondernemingen tot 30 dagen aangenomen door de Tweede Kamer. Hiermee wordt beoogd mkb-ondernemers beter te bescherme...

Read more

Latest publications

Toepassing van het ‘Didam’-arrest in recente uitspraken

Nadat de Hoge Raad op 26 november 2021 het ‘Didam’-arrest wees, was er nog veel onduidelijk over de reikwijdte en de gevolgen van dit arrest. Er is inmiddels een aantal uitspraken (veelal in kort ...

Read more

Mogelijkheid tot eenzijdige wijziging arbeidsvoorwaarden verduidelijkt door Hoge Raad

Als er geen eenzijdig wijzigingsbeding in de arbeidsovereenkomst (artikel 7:613 BW) is opgenomen kan een werknemer soms toch verplicht zijn een wijziging van de arbeidsvoorwaarden te accepteren. In 20...

Read more

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (“Wkb”): Minister Hugo de Jonge treft (extra) voorzorgsmaatregelen in verband met inwerkingtreding

Vragen van Eerste Kamer over WkbBij brief van 30 september jl. heeft de Eerste Kamer haar zorgen geuit over de mogelijke gevolgen van de inwerkingtreding van Wkb. De Eerste Kamer vreest voor het (deel...

Read more

Hof van Justitie van de Europese Unie: Ongeldig is de bepaling dat het grote publiek in alle gevallen toegang moet hebben tot informatie over UBO’s.

De instelling van het UBO-register staat al jaren in de aandacht van de (Europese) politiek en praktijk. Het UBO-register is een register van het handelsregister waarin UBO’s (de uiteindelijk belang...

Read more

Bedrijven leggen productie stil door hoge energieprijzen. Wat zijn de gevolgen voor de werknemers?

Aluminiumfabriek Aldel uit het Groningse Farmsum heeft de productie van aluminimum stil gelegd. Volgens het nieuws spreekt de fabrikant van een “noodzakelijk” besluit vanwege de “torenhoge energ...

Read more

Accountant aansprakelijk wegens te late publicatie van de jaarrekening?

InleidingOp 13 september 2022 heeft het hof Den Bosch in hoger beroep geoordeeld over de aansprakelijkheid van de accountant jegens haar opdrachtgever in verband met de ontijdige publicatie van een ja...

Read more

Blik op het overgangsrecht van de Omgevingswet

Het overgangsrecht regelt de overgang van het huidige naar het nieuwe stelsel en bepaalt welke regels vanaf 1 juli 2023 van toepassing zijn. De komende jaren zal het overgangsrecht een grote rol gaan ...

Read more

Raad van State trekt een streep door de bouwvrijstelling stikstof

Vandaag heeft de hoogste bestuursrechter, de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, de nieuwste pleister van het stikstofprobleem voor de bouw getrokken. De uitspraak kan verstrekkende ge...

Read more

​ Kritiek op de Uitvoeringswet AVG – boetes door de AP

Op 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (de “AVG”) in werking getreden. De AVG bevat veel open begripsbepalingen en normen. Organisaties moeten zelf een invulling aan deze op...

Read more

De gefaseerde inwerkingtreding van de Wkb

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (“Wkb”) zal naar verwachting per 1 juli 2023 – tegelijk met de Omgevingswet – gefaseerd in werking treden. De veranderingen van de Wkb gelden (naar ver...

Read more