filter:


Publicaties

Wet Homologatie Onderhands Akkoord aangenomen door de Tweede Kamer

Lees meer
Publicaties

Stikstof en COVID-19; een grond voor wijziging of ontbinding overeenkomst?

Lees meer
Publicaties

Vertegenwoordiging en de Bibolini-exceptie

Lees meer
Publicaties

Hoge Raad formuleert maatstaf voor concernenquête in SNS-zaak

Lees meer
Publicaties

Accountant en fraude: hanteren professioneel-kritische instelling cruciaal

Lees meer
Publicaties

Arbeidsrechtelijke vraagstukken tijdens de coronacrisis

Lees meer
Publicaties

De bijwerking van het coronavirus op de besluitvorming van bedrijven

Lees meer
Publicaties

Toetsingsmoment appelrechter in zaken over ontbinding arbeidsovereenkomst

Lees meer
Publicaties

Coronavirus - rechten en plichten voor werkgever en werknemer

Lees meer
Publicaties

Werktijdverkorting wegens het Corona-virus mogelijk

Lees meer
Publicaties

De curator in de spagaat: tussen Nederlandse taakuitoefening en het belang van een internationale herstructurering

Lees meer
Publicaties

Handhaving van het levensmiddelenrecht en de invloed van Unierechtelijke handhavingsbeginselen

Lees meer
Publicaties

De Nationale Omgevingsvisie komt eraan

Lees meer
Publicaties

Termijnen voor de jaarrekening voor een BV

Lees meer
Publicaties

Participatie: geen afvinklijstje maar hoe lever je maatwerk?

Lees meer
Publicaties

Proefschrift Kim Geurts

Lees meer