filter:


Publicaties

De Wet Franchise komt er aan

Lees meer
Publicaties

EEN NIEUWE RECHTSVORM VOOR DE MAATSCHAPPELIJKE ONDERNEMING

Lees meer
Publicaties

NIEUWE WET VOOR COLLECTIEVE ACTIES IN NEDERLAND IN AMERIKAANSE STIJL

Lees meer
Publicaties

Aansprakelijkheid bestuurder voor een misleidend prospectus

Lees meer
Publicaties

Uitspraak Hoge Raad over taak faillissementscurator

Lees meer
Publicaties

CONTINUITEITSBIJDRAGE ZORGVERZEKERAARS NEDERLAND

Lees meer
Publicaties

Coronavirus geen reden voor afblazen overname

Lees meer
Publicaties

Wet Homologatie Onderhands Akkoord aangenomen door de Tweede Kamer

Lees meer
Publicaties

Stikstof en COVID-19; een grond voor wijziging of ontbinding overeenkomst?

Lees meer
Publicaties

Vertegenwoordiging en de Bibolini-exceptie

Lees meer
Publicaties

Hoge Raad formuleert maatstaf voor concernenquête in SNS-zaak

Lees meer
Publicaties

Accountant en fraude: hanteren professioneel-kritische instelling cruciaal

Lees meer
Publicaties

Arbeidsrechtelijke vraagstukken tijdens de coronacrisis

Lees meer
Publicaties

De bijwerking van het coronavirus op de besluitvorming van bedrijven

Lees meer
Publicaties

Toetsingsmoment appelrechter in zaken over ontbinding arbeidsovereenkomst

Lees meer
Publicaties

Coronavirus - rechten en plichten voor werkgever en werknemer

Lees meer