filter:


Publicaties

Factuurfraude: wie betaalt de prijs?

Lees meer
Publicaties

Uitspraak Hoge Raad biedt duidelijkheid over huurkorting tijdens coronaperiode

Lees meer
Publicaties

Hoofdlijnen van de BV

Lees meer
Publicaties

Wetswijziging: eerder medezeggenschapsrechten voor (flex)werknemers bij OR-verkiezingen

Lees meer
Publicaties

De gevolgen van het coalitieakkoord 2021 voor de arbeidsmarkt

Lees meer
Publicaties

Accountants en inzagerecht

Lees meer
Publicaties

Een-op-een grondverkoop door gemeente niet zonder meer mogelijk

Lees meer
Publicaties

MOGEN SPORTSCHOLEN REGISTREREN OF HUN LEDEN GEVACCINEERD ZIJN?

Lees meer
Publicaties

Hoge Raad: e-ontslaggrond hoeft geen laatste redmiddel te zijn

Lees meer
Publicaties

​Helpling-schoonmakers zijn uitzendkrachten

Lees meer
Publicaties

​Belastingdienst is tijdelijk bereid het ‘dubbel percentage’-vereiste te laten varen in het kader van WHOA-akkoorden

Lees meer
Publicaties

Hof van Justitie Europese Unie: oneerlijke bedingen en CHF-hypotheken

Lees meer
Publicaties

Een algoritme als werkgever

Lees meer
Publicaties

Een uitzend- of payrollovereenkomst na een leverancierswissel

Lees meer
Publicaties

Doorgifte van persoonsgegevens buiten de EU na Schrems II

Lees meer
Publicaties

Besluitvorming in een concern: wat betekent dit voor het adviesrecht van de ondernemingsraad?

Lees meer