Publicatie
09-03-2021

Maken gemeenten misbruik van publiekrechtelijke bevoegdheden als zij een zelfbewoningsplicht opleggen wanneer zij een grondpositie hebben?

Door de zelfbewoningsplicht in anterieure overeenkomsten of erfpachtvoorwaarden verplicht te stellen, willen gemeenten voorkomen dat er met nieuwbouwwoningen wordt gespeculeerd door deze te verhuren. Wordt met de zelfbewoningsplicht de zogenaamde buy-to-let praktijk tegengegaan? In een artikel dat Karen Top schreef voor het tijdschrift Vastgoedrecht staat ze stil bij de vraag wat de zelfbewoningsplicht in de praktijk inhoudt, gaat zij in op de verschillende manieren waarop gemeenten de zelfbewoningsplicht toepassen en staat zij stil bij de vraag in hoeverre deze praktijk toelaatbaar is.

Mogen gemeenten de zelfbewoningsplicht via een civielrechtelijke overeenkomst toepassen, of is daarmee mogelijk sprake van een onaanvaardbare doorkruising van het publiekrecht of van misbruik van een publiekrechtelijke bevoegdheid (verbod op détournement de pouvoir)?

Lees hier het hele artikel.

Betrokken advocaten