Publicatie
14-01-2021

NOW 2.0: een fout bij het aanvragen van tegemoetkoming met verstrekkende gevolgen

De overheid probeert werkgevers te helpen de coronacrisis door te komen met de zogeheten Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid, ook wel de NOW-regeling genoemd. Met de NOW-regeling kunnen werkgevers een deel van hun loonkosten op de overheid afwentelen; kosten die zij door de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus niet langer zelf kunnen dragen.

Het zal geen verrassing zijn dat veel horecaondernemers een beroep doen op de NOW-regeling: de coronamaatregelen raken de horeca immers onevenredig hard. Ook het Haagse restaurant De Basiliek tracht door middel van de NOW-regeling overeind te blijven. In het voorjaar van 2020 ontving de Basiliek op grond van NOW 1.0 (dat voorziet in tegemoetkoming voor de periode maart, april en mei 2020) een bijdrage in de loonkosten van EUR 107.268. Zij deed vervolgens een aanvraag voor tegemoetkoming op grond van NOW 2.0 (tegemoetkoming voor de periode juni, juli, augustus en september 2020; inmiddels is ook de periode waarop NOW 3.0 betrekking heeft – oktober, november en december 2020 – verstreken). Bij die aanvraag heeft De Basiliek een kopie van haar bankafschriften over de periode van 5 januari 2019 tot en met 6 juli 2020 gevoegd, waaruit volgt dat de loonsom over maart 2020 EUR 0 bedroeg. Het UWV wijst de aanvraag van De Basiliek om die reden af.

De aanvraag werd niet door De Basiliek zelf ingediend, maar door haar accountant. De accountant had - zonder De Basiliek daarin te kennen – de nul-aangifte over de maand maart 2020 ingediend omdat, zo blijkt uit een later door de accountant afgelegde verklaring, daarmee tijd gewonnen zou kunnen worden om uit te zoeken op welke wijze oproepkrachten moesten worden verloond vanaf de sluiting van De Basiliek in maart 2020. De nul-aangifte zou later worden gecorrigeerd, aldus de accountant. Dat is ook gebeurd: de correctie van de loonafgifte vond plaats op 15 juli 2020.

Het bezwaar van De Basiliek tegen de afwijzing door het UWV slaagt niet, omdat de correctie werd doorgevoerd na de peildatum (15 mei 2020) en NOW 2.0 niet voorziet in een mogelijkheid van de peildatum af te wijken. Bij de rechter stelt De Basiliek zich vervolgens primair op het standpunt dat de nul-aangifte over maart 2020 gelijkgesteld moet worden met de situatie waarin er over deze maand geen loongegevens bekend zijn. Het UWV had zich daarom op de loongegevens van november 2019 moeten baseren, aldus De Basiliek. Subsidiair voert De Basiliek aan dat sprake is van bijzondere omstandigheden die afwijking van het beleid rechtvaardigen: de NOW-regeling is er nu juist zodat ondernemers hun personeel kunnen doorbetalen en niet hoeven ontslaan. Door aan een strikte lezing van NOW 2.0 vast te houden, schiet het UWV volgens De Basiliek het doel van de regeling voorbij.

Ondanks dat de rechtbank begrip heeft voor de lastige situatie waarin De Basiliek op dit moment verkeert, gaat zij niet mee in het standpunt van De Basiliek: een nul-aangifte dient niet gelijkgesteld te worden met het nalaten van het doen van loonaangifte omdat er geen gegevens beschikbaar zijn. De minister heeft met de peildatum van 15 mei 2020 voorts een harde grens willen trekken, waarvan niet kan worden afgeweken. Dit om fraude- en misbruikrisico’s te beperken. Dat de accountant van De Basiliek en niet de horecaondernemer zelf de nul-aangifte indiende en te laat corrigeerde, komt daarbij voor haar rekening en risico.

Een wrange uitkomst voor De Basiliek. En voor de accountant, die inmiddels waarschijnlijk contact zal hebben opgenomen met zijn beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar.

De uitspraak van de rechtbank Den Haag is gepubliceerd op rechtspraak.nl, ECLI:NL:RBDHA:2020:12419.

Betrokken advocaten

Expertises

Litigation