Publicatie
14-09-2020

Participatie onder de Omgevingswet: niet nieuw, wel anders geregeld

In een bijdrage in het Tijdschrift voor Bouwrecht gaan Shanna Derksen en Heidi Dekker in op de vraag op welke wijze op participatie kan worden gestuurd op grond van huidige wet- en regelgeving. In dat verband gaan zij ook in op de vraag hoe participatie c.q. de participatieverplichting onder de Omgevingswet is vormgegeven.

In deel 1 van deze tweeluik behandelen zij de vraag wat onder participatie moet worden verstaan. Vervolgens zullen zij nagaan welke wettelijke mogelijkheden er op dit moment bestaan om op participatie te sturen.

Klik hier voor deel I.

In het tweede deel gaan zij in op het participatievereiste onder de Omgevingswet, waarbij een onderscheid gemaakt wordt tussen participatie door bestuursorganen en initiatiefnemers. Zij bespreken de inhoudelijke eisen die aan participatie worden gesteld en de vraag of participatie ook daadwerkelijk verplicht is.

Klik hier voor deel II.