Publicatie
06-07-2020

Uitspraak Hoge Raad over taak faillissementscurator

De Hoge Raad heeft een principiële uitspraak gedaan over de taak van de faillissementscurator. Indien de boedel toereikend is om de geverifieerde schuldeisers te voldoen, staat het de curator niet vrij de vereffening voort te zetten en overige activa te gelde te maken ten behoeve van niet-geverifieerde schuldeisers of de aandeelhouders.

Het andersluidende oordeel van de rechtbank wordt door de Hoge Raad vernietigd. Verzoekers tot cassatie werden bijgestaan door onze kantoorgenoten Thijs van Zanten, Ida Lintel en Emil Verheul.

Een link naar de uitspraak vindt u hier.

Betrokken advocaten

Expertises

Cassatie