Rechtspraak.nl.

">

Publicaties

COVID-19 | Corporate & Financial Litigation

Op deze pagina treft u een overzicht aan van veelgestelde vragen en antwoorden met betrekking tot de Coronacrisis. Wij zullen deze pagina, als er ontwikkelingen zijn, regelmatig updaten.

Voor vragen en/of meer informatie kunt u contact opnemen met Larissa Peereboom.

Laatste update: 26-03-2020


1. Wat heeft het COVID-19 voor invloed op procedures bij de Rechtspraak?

De Rechtspraak heeft besloten vanaf 17 maart 2020 alle rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere colleges (waaronder begrepen de Ondernemingskamer) te sluiten voor bezoekers en publiek. Alleen zittingen van urgente zaken gaan nog wel door. Dit zijn zaken waarin een rechterlijke beslissing niet achterwege kan blijven omdat het bijvoorbeeld grote invloed heeft op de rechten van verdachten of andere rechtzoekenden. Hierbij kan gedacht worden aan zaken rond voorgeleidingen of hechtenis van verdachten, faillissementen, zaken rond verplichte zorg en/of zorgmachtigingen, vreemdelingenzaken, urgente familiezaken zoals uithuisplaatsingen of ondertoezichtstellingen, spoedeisende kortgedingen, spoedeisende enquêteprocedures of voorlopige voorzieningen of zaken waarbij de wettelijke termijnen in gevaar komen. Uitgangspunt bij de urgente zaken die nog wel plaatsvinden is dat er geen fysiek contact is met partijen. Deze zittingen zullen dus in beginsel plaatsvinden met gebruik van videoconference of telefonisch horen. Deze zittingen zijn bovendien niet meer toegankelijk voor publiek (maar slechts voor de bij het geschil betrokken partijen en belanghebbenden).

Alle (niet spoedeisende) zittingen zijn in ieder geval tot 6 april afgezegd. Ook na 6 april zullen alle niet spoedeisende zittingen voorlopig nog geen doorgang vinden, waarbij de Rechtspraak wel heeft aangekondigd om het soort zaken dat inhoudelijk wordt behandeld vanaf 6 april langzaamaan uit te breiden. Doordat reeds ingeplande (niet spoedeisende) zittingen in ieder geval tot 6 april 2020 zullen vervallen (en waarschijnlijk zelfs voor een langere periode), zullen naar verwachting reeds lopende procedures enige vertraging gaan oplopen omdat er een nieuwe zittingsdatum moet worden ingepland. De schriftelijke rolhandelingen zullen wel zoveel mogelijk volgens de aangegeven planning doorgaan. Dit betekent dat een rolhandeling die schriftelijk kan plaatsvinden (zoals het nemen van een conclusie of akte) in beginsel nog steeds op de aangegeven roldatum moet plaatsvinden. Ook probeert de Rechtspraak nog steeds uitspraken te doen waar dat kan en moet.

Bij kort gedingen en beslagrekesten bepaalt de rechter of de zitting door moet gaan (alleen in het geval van superspoed) of wordt aangehouden (dan komt er nog geen uitspraak). Als er al een zitting wordt ingepland, dan zal deze in beginsel digitaal plaatsvinden. Vonnissen kunnen alleen zonder publiek worden uitgesproken.

De centrale balies van de gerechtsgebouwen (de balie waar processtukken normaliter schriftelijk worden ingediend) zijn vanaf 17 maart ook niet meer vrij toegankelijk. Vanaf 17 maart wordt per gerechtelijke instantie op de relevante website aangegeven hoe stukken kunnen worden ingediend (zodat fatale termijnen niet worden overschreden). Dit zal grotendeels per post, e-mail of fax gedaan mogen worden. Het aanhangig maken van een nieuwe procedure of het instellen van hoger beroep of cassatie is ook nog steeds mogelijk. Voor het instellen van hoger beroep of cassatieberoep gelden de normale termijnen.

De meest actuele informatie over de beschikbaarheid van de Rechtspraak tijdens het coronavirus kunt u raadplegen op de website Rechtspraak.nl.