https://www.rechtspraak.nl/Org...

">

Publicaties

COVID-19 | Cassatie

Op deze pagina treft u een overzicht aan van veelgestelde vragen en antwoorden met betrekking tot de Coronacrisis. Wij zullen deze pagina, als er ontwikkelingen zijn, regelmatig updaten.

Voor vragen en/of meer informatie kunt u contact opnemen met Ida Lintel.


1. Gaan zittingen bij de Hoge Raad nog door in verband met COVID-19?

Het gebouw van de Hoge Raad is met ingang van 17 maart niet meer toegankelijk voor publiek. De administratieve rolzittingen (die voor civiele zaken op vrijdag plaatsvinden), waarop onder meer de uitspraken van de Hoge Raad worden gedaan, vinden vooralsnog doorgang. In verband met de sluiting van het gebouw zullen deze zonder publiek plaatsvinden. In de periode tot en met 6 april vinden geen mondelinge pleidooien plaats bij de Hoge Raad.

2. Blijven de normale termijnen gelden voor het verrichten van proceshandelingen bij de Hoge Raad?

Voor het instellen van cassatieberoep bij de Hoge Raad gelden wettelijke termijnen. Van die termijnen is geen uitstel mogelijk.

Voor alle andere proceshandelingen blijven ook de gebruikelijke termijnen gelden. Wel geldt dat verzoeken om uitstel met instemming van de wederpartij(en) vanwege de gevolgen van de Corona-maatregelen in beginsel zullen worden ingewilligd. Indien een partij zich tegen uitstel verzet, zal de rolraadsheer daarover beslissen, waarbij – voor zover relevant - rekening zal worden gehouden met genoemde gevolgen.

De meest actuele informatie over de maatregelen van de Hoge Raad in verband met de Corona-uitbraak kunt u raadplegen op de volgende website: https://www.rechtspraak.nl/Org...