Publicatie
20-08-2019

Hoge Raad geeft overweging ten overvloede

Ida Lintel heeft een annotatie geschreven onder het arrest HR 23 maart 2019, JBPR 2019/31, waarin zij ingaat op de betekenis van een door de Hoge Raad gegeven overweging ten overvloede.


18-7-2019

Betrokken advocaten

Expertises

Cassatie