Publicatie
28-06-2019

De curator en het belang van (de aandeelhouder van) de failliete (rechts)persoon

Ferdinand Bosvelt en Inge Lok lichten toe hoe en binnen welk normenkader het belang van de gefailleerde een rol speelt. Om de belangen van de gefailleerde in faillissement beter te duiden, wordt de vergelijking gemaakt met het belang van de geëxecuteerde binnen het beslag- en executierecht. Vervolgens wordt een nadere toelichting gegeven op een aantal specifieke thema's die in faillissement kunnen spelen. De auteurs bespreken per thema hoe het belang van de gefailleerde (of zijn aandeelhouder) zich tot de belangen van zijn schuldeisers verhoudt en hoe de curator kan of moet handelen in de situatie dat deze belangen botsen.

Bijlage: De curator en het belang van (de aandeelhouder van) de failliete (rechts)persoon

Bijdrage voor de bundel De curator en de failliet, Insolad jaarboek 2019, Wolters Kluwer 2019, p. 131.


28-6-2019