Publicatie
05-03-2019

Geschikt of ongeschikt - een overzicht van de schikkingspraktijk bij financieel-economische fraude

In een bijdrage van Marcel Pheijffer en Noor Zetteler voor het Nederlands Juristenblad wordt nader ingegaan op de schikkingspraktijk. Primair wordt ingezoomd op de OM-schikking, waarbij soms uitstapjes worden gemaakt naar andersoortige schikkingen. Voorts wordt het artikel afgebakend tot schikkingen in de periode van 2001 tot 2019 die betrekking hebben op zaken met een financieel-economisch karakter: fraudezaken, faillissementen en accountantsfalen. Daarbij ligt de nadruk op Nederlandse schikkingen en wordt een uitstap naar de Verenigde Staten gemaakt.

E.L. Zetteler en M. Pheijffer in NJB nr. 8, 1 maart 2019, p. 512

5-3-2018

Betrokken advocaten

Expertises

Litigation