Publicatie
25-02-2019

Vernietiging door de Hoge Raad: gevolgen van de vernietiging bij verwijzing

Indien de Hoge Raad een uitspraak van een lagere rechter vernietigt, kan hij de zaak vervolgens zelf afdoen (art. 420 Rv) of verwijzen naar een andere rechter (art. 421 Rv). Indien de Hoge Raad de bestreden uitspraak vernietigt en verwijst, is bekend dat de Hoge Raad van oordeel is dat de door hem vernietigde uitspraak (op bepaalde punten) niet deugt, maar de zaak is daarmee dus nog niet beslist. Tegen deze achtergrond dient zich de vraag aan wat de consequenties zijn van een vernietiging door de Hoge Raad als de procedure na cassatie en verwijzing wordt voortgezet.

Ida Lintel schreef een artikel in het Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging waarin de gevolgen van een vernietiging door de Hoge Raad onder de loep worden genomen in de gevallen waarin het geding wordt verwezen. Die gevolgen verschillen naargelang de aard van de uitspraak die is vernietigd: van belang is of sprake is van een vernietiging van een condemnatoire, constitutieve of declaratoire uitspraak.

I.M.A. Lintel in Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging nr. 1, 2019, p. 33-41

25-2-2019

Betrokken advocaten

Expertises

Cassatie