Publicatie
27-03-2018

Accountant, continuïteitsveronderstelling en het wetenschapscriterium

Regelmatig wordt door curatoren een beroep gedaan op de op het faillissement toegespitste regeling voor vernietiging van door de schuldenaar verrichte rechtshandelingen waardoor schuldeisers zijn benadeeld. In het kader van dat beroep kan het zinvol zijn om ook aandacht te besteden aan de door de entiteit gehanteerde continuïteitsveronderstelling. De accountant dient te controleren of de entiteit deze continuïteitsveronderstelling al dan niet terecht heeft gehanteerd. Hij zal daarbij diverse wet- en regelgeving moeten naleven en de financiële rapportages van de entiteit in zijn controle moeten betrekken. Die financiële rapportages, het oordeel en de overwegingen van de accountant kunnen informatie verschaffen over de (financiële) toestand van de entiteit en het toekomstperspectief en van belang zijn bij de invulling van het wetenschapscriterium in het kader van de pauliana.

E.L. Zetteler en M. Pheijffer in TvI nr. 3, maart/april 2018, p. 106


27-3-2018