Publicatie
16-05-2016

Het accountantsdossier: inzage en geheimhouding

In aflevering 2016-2 van het Tijdschrift voor Insolventierecht zijn Noor Zetteler en Marcel Pheijffer ingegaan op enige aspecten van het tuchtrecht voor accountants. In onderhavige bijdrage gaan zij in op de mogelijkheden – onder meer voor curatoren – om inzage te verkrijgen in het accountantsdossier. Die kan onder omstandigheden worden verkregen op basis van de overeenkomst van opdracht ex artikel 7:400 BW en artikel 843a Rv. Door inzage te verkrijgen in het controledossier van de accountant kan (beter) worden beoordeeld of deze diens controlewerkzaamheden al dan niet naar behoren heeft verricht. Een beroep van de accountant op diens geheimhoudingsplicht faalt in diverse zaken.

E.L. Zetteler en M. Pheijffer in TvI nr. 3, mei/juni 2016, p. 120