Publicatie
20-03-2016

Enige aspecten van het accountantstuchtrecht

Accountants vervullen een zogeheten poortwachtersfunctie. Zij voegen zekerheid toe aan financiële rapportages van allerhande organisaties. De basiswerkzaamheden zijn: controleren, signaleren en waarschuwen. Indien belanghebbenden menen dat de accountant steken heeft laten vallen, kan het accountantstuchtrecht aan de orde komen. Zoals onder meer het geval was bij geruchtmakende zaken als DSB, Econcern, Eurocommerce, Weyl en Vestia. In deze bijdrage wordt onder meer ingegaan op het accountantstuchtrecht, het toetsingskader van de Accountantskamer, de tuchtprocedure en de ontvankelijkheidsvraag. Aspecten die van belang zijn voor degenen die in faillissementen tegen de vraag (kunnen) aanlopen hoe te handelen indien de accountant van gefailleerde heeft gefaald.

E.L. Zetteler en M. Pheijffer in TvI nr. 2, maart/april 2016, p. 86