Publicatie
25-09-2018

Herinneringsbrief verzekeraar: een maand of dertig dagen?

Achterstand in premiebetaling kan ertoe leiden dat de verzekeraar een verzekering premievrij voortzet. Voordat het zover is, moet de verzekeraar onder meer de verzekeringnemer herinneren aan de premiebetaling en waarschuwen voor de mogelijke gevolgen van de premieachterstand (art. 7:980 BW). De herinneringsbrief die de verzekeraar in dit kader hanteert dient strikt te voldoen aan de wettelijke vereisten, zo blijkt uit een recent gepubliceerde uitspraak van de Geschillencommissie van Kifid. De commissie overweegt – anders dan in eerdere uitspraken – dat het hanteren van ‘30 dagen’ in de herinneringsbrief niet voldoet aan de in de wet genoemde minimale termijn van ‘één maand’. De verzekeraar kon in het voorliggende geval daarom niet overgaan tot premievrije voortzetting van de verzekering en dient alsnog het oorspronkelijk verzekerde kapitaal uit te keren. De uitspraak (met samenvatting) is hier te raadplegen.

25-9-2018

Betrokken advocaten

Expertises

Litigation