Publicatie
27-07-2018

Meer aandacht voor continuïteit in het bestuursverslag van de organisatie

De NBA (''Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants'') heeft een green paper Organisatiecontinuïteit gepubliceerd. Hierin stelt de Stuurgroep Publiek Belang dat ondernemingen en instellingen beter over hun continuïteitsverwachting moeten gaan communiceren. Organisaties dienen altijd een paragraaf 'Toekomstbestendigheid' op te nemen in het bestuursverslag, waarin de leiding van een organisatie uitlegt welke risico's, onzekerheden en veronderstellingen op korte en langere termijn van invloed kunnen zijn op de continuïteit van de organisatie. De accountant zou dan vervolgens de onderbouwing van deze paragraaf moeten controleren en zijn oordeel daarover verwerken in de controleverklaring, met als doel om gebruikers van het jaarverslag meer en relevantere informatie over de organisatie te verschaffen.

In de consultatieronde schreven ook Noor Zetteler en Willem Jan van Andel een reactie.


27-7-2018