Publicatie
31-07-2018

Kroniek collectieve acties en schikkingen 2017

Net zoals afgelopen jaren stonden ook in 2017 verschillende aspecten van de collectieve actie in de pers, literatuur en jurisprudentie volop in de schijnwerpers. Daarbij besteedde de pers niet alleen aandacht aan de ‘spraakmakende’ zaken, maar werd ook ingegaan op specifieke (maatschappelijke) vraagstukken rondom collectieve acties, zoals de commerciële aspecten van de financiering van de procedures en het ‘misbruik’ van de Claimcode dat plaatsvindt. Op wetgevend vlak is niet alleen Nederland, maar geheel Europa voornemens de positie van gedupeerden en schadeveroorzakende partijen in massaschadezaken verder te faciliteren en optimaliseren. Koen Rutten en Jordy Hurenkamp gaan in de 'Kroniek collectieve acties en schikkingen 2017' in op de belangrijkste jurisprudentie die afgelopen jaar verscheen en de (aangekondigde) wet- en regelgeving en ontwikkelingen op nationaal en internationaal vlak.

K. Rutten en J.R. Hurenkamp, Kroniek collectieve acties en schikkingen 2017, Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2017-2018.

K. Rutten en J.R. Hurenkamp, Chronicle of class actions and settlements 2017, Writings on behalf of the Association Corporate Litigation 2017-2018.


31-7-2018