Publicatie
11-06-2018

‘No evil is without good’: a comparative analysis of pre-pack sales in the UK and the Netherlands

In een artikel in de International Insolvency Review geeft Stef Vullings samen met Alexandra Kastrinou (Nottingham Trent University) een overzicht van de "pre-pack" in Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Zij maken een rechtsvergelijkende analyse van de pre-pack in deze twee rechtsgebieden en besteden daarbij bijzondere aandacht aan het perspectief van de crediteuren met zekerheidstelling en de implicaties van het arrest Estro dat door het Europees Hof van Justitie is gewezen.


11-6-2018