Publicatie
05-02-2018

Afdwingen realisatie middeldure huurwoningen: een einde aan de jarenlange ontoelaatbare praktijk?

Shanna Derksen schreef een artikel voor het Tijdschrift voor Bouwrecht waarin zij ingaat op de recente wijziging van het Bro in verband met het opnemen van regels over middeldure huurwoningen in het bestemmingsplan. De situatie vóór de wijziging van het Bro komt aan bod, alsmede de vraag hoe anterieure overeenkomsten waarin afspraken zijn gemaakt over de realisatie van middeldure huurwoningen zich verhouden tot het Bro. Daarnaast zal worden stilgestaan bij de vraag in hoeverre de wijziging van het Bro daadwerkelijk een juridische grondslag biedt voor de wijze waarop gemeenten in de praktijk actief sturen op de bouw van middeldure huurwoningen.


5-2-2018