Publicatie
14-12-2017

Leasekroniek

De leasebranche is de afgelopen jaren aanzienlijk gegroeid. Het begrip 'lease' kent de Nederlandse wet echter niet. De verschillende leaseconstructies zijn daarom vormgegeven aan de hand van mogelijkheden die de wet al bood, zoals huurkoop en het vestigen van een (stil) pandrecht op een geleasede zaak. Die wettelijke mogelijkheden verhouden zich niet altijd even goed met de wensen van de moderne leasepraktijk en dat heeft op tal van rechtsgebieden interessante uitspraken opgeleverd. Guido Konings bespreekt de belangrijkste uitspraken voor de leasebranche van de afgelopen jaren in het tijdschrift Financiering, Zekerheden en Insolventiepraktijk (FIP 2017, nummer 8).

Betrokken advocaten