Publicatie
25-09-2017

Wat te doen met het pensioenontslagbeding?

Sinds 1 juli 2015 bepaalt artikel 7:669 lid 4 BW dat de werkgever de arbeidsovereenkomst kan opzeggen in verband met of na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. De werkgever heeft hiervoor geen voorafgaande toestemming van het UWV of de kantonrechter nodig en de redelijke grond voor ontslag is een gegeven. De wetgever heeft hiermee willen bevorderen dat de werkgever werknemers vaker laat doorwerken nadat zij AOW-gerechtigd zijn geworden. Van de opzegmogelijkheid in artikel 7:669 lid 4 BW kan echter slechts gebruik worden gemaakt indien de arbeidsovereenkomst is ingegaan vóór het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. In de onderhavige zaak kwam de vraag aan de orde hoe dit vereiste zich verhoudt tot een pensioenontslagbeding, waarin is bepaald dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt zodra de werknemer AOW-gerechtigd wordt.

M. Faber, 'Wat te doen met het pensioenontslagbeding?' (In: WWZ toen en nu, Academie voor de rechtspraktijk, 2017)

25-9-2017

Betrokken advocaten

Expertises

Arbeidsrecht