Publicatie
25-09-2017

Non-activiteit onder de WNT: prevaleert de letter of de geest?

Een werkgever die valt onder de reikwijdte van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) en zijn topfunctionaris mogen geen ontslagvergoeding overeenkomen die meer bedraagt dan één bruto jaarsalaris of € 75.000 bruto. Art. 2.10 lid 3 WNT bepaalt in deze context dat indien de topfunctionaris vooruitlopend op de beëindiging van zijn dienstverband geen taken meer vervult, de bezoldiging over deze periode wordt aangemerkt als ontslagvergoeding en dus meetelt voor de maximale ontslagvergoeding.

M. Faber en E.L. Pasma, 'Non-activiteit onder de WNT: prevaleert de letter of de geest?' (Arbeidsrecht 2017/39)

25-9-2017