Publicatie
15-08-2017

Consultatie Besluit lagere omzetdrempels concentraties in de zorg

Ondernemingen in de zorgsector die een overname willen doen opgelet! Op 24 juli 2017 heeft de overheid het "besluit lagere omzetdrempels in de zorg" gepubliceerd. Met dit besluit wordt voorgesteld het gebruik van de reeds verlaagde omzetdrempels die gelden voor het melden van een fusie, overname of joint venture in de zorgsector te verlengen. Het besluit staat open voor consultatie.

Indien ondernemingen voornemens zijn een fusie, overname of joint venture (concentraties) aan te gaan en zij aan bepaalde omzetdrempels voldoen, dienen zij dit voornemen te melden bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM). De ACM toetst dit voornemen op de gevolgen van de mededinging. Dit toezicht van de ACM is van toepassing indien de gezamenlijke omzet van de betrokken ondernemingen in het voorafgaande kalenderjaar meer bedroeg dan € 150.000.000, waarvan door ten minste 2 van de betrokken ondernemingen, ieder afzonderlijk, een omzet van ten minste € 30.000.000 in Nederland is behaald.

Op grond van de Mededingingswet is het mogelijk om deze wettelijke omzetdrempels voor concentraties van bepaalde soort ondernemingen voor maximaal 5 jaar te verlagen. De overheid heeft van deze mogelijkheid gebruikt gemaakt voor ondernemingen die zorg verlenen. Voor deze ondernemingen in de zorgsector gelden indien ten minste 2 van de betrokken ondernemingen in het voorafgaande jaar met het verlenen van zorg ieder afzonderlijk een omzet hebben behaald van meer dan € 5.500.000 de volgende omzetdrempels: (i) een verlaagde gezamenlijke omzetdrempel van € 55.000.000 (in plaats van de hierboven genoemde € 150.000.000) en (ii) een verlaagde individuele omzetdrempel van € 10.000.000 (in plaats van de hierboven genoemde € 30.000.000).

De verlaagde omzetdrempels voor de zorgsector gelden in beginsel tot 1 januari 2018. Met het onderhavige "besluit lagere omzetdrempels in de zorg" wordt nu dus echter een verlenging voorgesteld tot 1 januari 2023.

Voor meer informatie: https://www.internetconsultatie.nl/zorgconcentraties

15-8-2017

Betrokken advocaten

Expertises

M&A