Publicatie
06-07-2017

Event De Slinger Utrecht: De Nieuwe Omgevingswet

Wijn & Stael Advocaten is partner van de ondernemersnetwerken De Slinger Utrecht en het Ondernemersfonds Utrecht. De Slinger gelooft in een "betrokken stad" Utrecht waarin ondernemende mensen met hart en ambitie vormgeven aan een betrokken economie: sociaal, duurzaam en technologisch.

Event "De Nieuwe Omgevingswet"
Samen met De Slinger Utrecht hebben wij op 21 juni jl. het event "De Nieuwe Omgevingswet" in het Provinciehuis Utrecht verzorgd.

De Omgevingswet is niets minder dan een volledige stelselherziening van de regels voor ruimtelijke ordening in Nederland. Samen met vele ondernemers in Utrecht hebben we op het Provinciehuis levendig gediscussieerd over de kansen en problemen van de nieuwe Omgevingswet voor de ondernemers van Utrecht en voor Utrecht en omgeving zelf.

Verslag met filmpje
Het verslag van de middag staat inmiddels (met filmpje!) op de website van De Slinger. Het event werd erg goed en enthousiast ontvangen.

Vervolg: gebiedsateliers
Het event krijgt een vervolg in zogenoemde gebiedsateliers. Een gebiedsatelier is een voor iedereen toegankelijke plek in het gebied, waar gebiedsontwikkeling gezamenlijk (overheid, burgers, ondernemers) bedacht en uitgewerkt wordt. Deze ateliers moeten het ‘samen (burgers, ondernemers en overheid) stad maken’ binnen de mogelijkheden van de nieuwe Omgevingswet verder bevorderen. Zie ook de website van het Ondernemersfonds.

6-7-2017

Betrokken advocaten