Publicatie
19-06-2017

Geslaagd seminar "Hoe ver reikt het gezag van de werkgever?"

Op 8 en 13 juni jl. vond het seminar Actualiteiten arbeidsrecht plaats in de Utrechtse Stadsschouwburg, verzorgd door arbeidsrechtspecialisten Maaike Faber, Joyce Snijder en Else Loes Pasma. Hoofdthema was dit keer "Hoe ver reikt het gezag van de werkgever?” Heeft de werkgever invloed op de wijze waarop de werknemer zich in zijn vrije tijd gedraagt? Kan de werkgever de werknemer bijvoorbeeld verbieden in zijn vrije tijd drank en drugs te gebruiken of een gevaarlijke sport te beoefenen? En in hoeverre heeft de werkgever zeggenschap over het uiterlijk van de werknemer, zijn voedingspatroon of de manier waarop hij zich uit op social media? Aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden werd het spanningsveld tussen het werkgeversgezag en de persoonlijke levenssfeer van de werknemer verkend. Daarna werd aandacht besteed aan diverse actualiteiten: de ontslaggronden en de billijke vergoeding onder de WWZ, de naderende wijziging van de arbeidsomstandighedenwet en de uitgestelde handhaving van de Wet DBA.

Wij kijken terug op twee geslaagde bijeenkomsten. Het seminar scoorde gemiddeld een 8 en werd door de deelnemers beoordeeld als leerzaam en interactief!

19-6-2017