Publicatie
22-12-2016

De surseanceprocedure van Spyker - een interview met mr. Pasman en mr. Van Faassen

Medio 2015 zijn de surseances van betaling van Spyker N.V. en Spyker Automobielen B.V. door de aanbieding van een akkoord aan hun crediteuren geëindigd. De opmaat naar dit crediteurenakkoord heeft aanleiding gevormd voor interessante juridische vraagstukken die verband houden met de atypische procedure die in Spyker is doorlopen. Het Tijdschrift voor Insolventierecht (TvI 2016/36) ging in gesprek met de bewindvoerder van Spyker (Henk Pasman) en zijn kantoorgenoot Robert van Faassen en sprak over een aantal kwesties in de Spykerprocedures.