Publicatie
09-11-2016

De eigen(aardige) procesbevoegdheid van de minderjarige

Ewout Jansen heeft een artikel geschreven in het NJB over de zelfstandig procesbevoegdheid van minderjarigen in het civiele recht. In dit complexe stelsel hebben talloze uitzonderingen de hoofdregel van procesonbekwaamheid ondergesneeuwd. In de bijdrage wordt het algemene kader geïnventariseerd en zijn enkele uitzonderingen opgesomd. Daarnaast analyseert Jansen de informele rechtsingang van het kind na een echtscheiding en de bijzondere curator in het licht van enkele recente ontwikkelingen. De volledige publicatie is hier te lezen.

Betrokken advocaten

Expertises

Cassatie