Publicatie
16-09-2013

Wanbeleid bij Van der Moolen

Op basis van de uitvoerig gemotiveerde beschikking van de  Ondernemingskamer (OK) mag de conclusie worden getrokken dat bij handelshuis Van der Moolen veel mis is gegaan. De OK oordeelde hard over het beleid en de gang van zaken bij Van der Moolen en hield naast het bestuur ook de raad van commissarissen verantwoordelijk voor het geconstateerde wanbeleid. In deze bijdrage gaan Koen Rutten en Niek Voortman in op de rol van de raad van commissarissen bij Van der Moolen en welke lessen een raad van commissarissen kan trekken uit deze beschikking.

Koen Rutten TOP nr. 6, september 2013

16-09-2013

Betrokken advocaten

Expertises

M&A