Publicatie
14-01-2015

Nieuwe wet transparantie en toegankelijkheid executieveilingen

Een particulier of onderneming die zijn verplichtingen uit hoofde van een hypothecaire geldlening niet nakomt, loopt het risico dat de bank overgaat tot executoriale verkoop van de onroerende zaak om de openstaande schuld aan de bank te vereffenen. Nieuwe wetgeving beoogt grotere transparantie en toegankelijkheid van executieveilingen te realiseren, onder meer door executieveiling ook via internet mogelijk te maken. Het is echter de vraag of dit het beoogde effect zal hebben.

Lees verder over de nieuwe wetgeving grotere transparantie en toegankelijkheid executieveilingen

14-02-2015

Betrokken advocaten

Expertises