Publicatie
25-10-2013

Claim gedupeerden DSB voor DNB

De curatoren van DSB Bank en drie cliëntenorganisaties met een vordering op DSB (DSBdepositos.nl, DSBSpaarders en Belangen Rechtsbijstandverzekerden DSB) stellen De Nederlandsche Bank (DNB) aansprakelijk voor schade die is ontstaan uit het faillissement van DSB. Koen Rutten van Wijn & Stael vertegenwoordigt één van de cliëntenorganisaties in deze zaak. 

De curatoren en cliëntenorganisaties concluderen op basis van onderzoeken van de commissie-Scheltema en de curatoren zelf dat DNB aan DSB ten onrechte een bankvergunning verleende, tekort schoot als toezichthouder en het faillissement van DSB onvermijdelijk maakte door het toepassen van de korting op het ECB krediet ('haircut'). In juli van dit jaar is een conceptdagvaarding aan DNB gestuurd met het voorstel om in gesprek te gaan over een oplossing. DNB heeft dit vooralsnog geweigerd. Daarom gaan de curatoren en de cliëntenorganisaties nu over tot het uitbrengen van een dagvaarding. Het is deze maand vier jaar geleden dat DSB failliet ging.

Steken

Advocaat Koen Rutten van Wijn & Stael treedt op namens gedupeerde houders van achtergestelde deposito's (vereniging DSBdepositos.nl). Rutten: "We hebben een dagvaarding opgesteld van meer dan 400 pagina's en daar een éénregelig briefje op terug gekregen. Dat was op zijn minst verrassend. In de parlementaire enquête van de commissie De Wit heeft voormalig DNB-president Wellink glashelder verklaard dat DSB geen bankvergunning had mogen krijgen. Ook de conclusies van de commissie Scheltema en de curatoren laten er geen twijfel over bestaan dat DNB steken heeft laten vallen.”

Wrang

“In de Tweede Kamer zei Wellink het 'buitengewoon spijtig en buitengewoon naar' te vinden dat mensen gedupeerd zijn”, aldus Rutten. “Het is buitengewoon wrang dat DNB vervolgens wegduikt voor een gesprek met de gedupeerden. Dan betuig je alleen spijt voor de bühne. Voor de voormalige houders van achtergestelde deposito's is het simpel: als DNB strenger was geweest bij het verlenen van de bankvergunning, beter had opgelet en eerder had ingegrepen, waren zij hun spaargeld niet kwijtgeraakt. Het kan niet zo zijn dat DNB nu geen thuis geeft en zich hult in een mantel van onaantastbaarheid."

Zie ook het persbericht en de berichtgeving in Het Financieele Dagblad:

Curatoren DSB claimen bij DNB

'Tekortkoming toezicht DNB is voldoende ernstig'

25-10-2013