Publicatie
30-09-2014

Huurrecht bedrijfsruimte

Bescherming van de huurder bij renovatie bedrijfsruimte?

Over renovatie van verhuurde bedrijfsruimte is de afgelopen jaren veel te doen geweest. Bij renovatie van woonruimte heeft het zogenaamde Herenhuis-arrest de mogelijkheden beperkt om de huurovereenkomst op te zeggen op financiële gronden. Lange tijd was onzeker of die beperking ook voor bedrijfsruimte gold. Vervolgens werd een wetsvoorstel ingediend om de huurbescherming van de huurders van bedrijfsruimte te verbeteren.

Inmiddels heeft de Hoge Raad echter bepaald dat de strenge maatstaf van het Herenhuis-arrest niet zonder meer van toepassing is bij huurrecht bedrijfsruimte. Voorlopig lijkt er daarmee geen sprake van beperking van de mogelijkheden voor verhuurders om de huur op te zeggen vanwege renovatie. Het is de vraag hoe dit debat zich verder gaat ontwikkelen.

Vastgoedrecht 2014-4

30-09-2014

Betrokken advocaten