Publicatie
28-09-2016

Bodemrecht vernieuwd

Met ingang van 1 januari 2013 is het bodem(voor)recht van de fiscus (ingrijpend) vernieuwd. De nieuwe regeling (zoals vervat in art. 22bis Invorderingswet 1990 (hierna: IW)) houdt in dat er een meldingsplicht is voor pandhouders en derde-eigenaren die voornemens zijn handelingen te gaan verrichten met betrekking tot bodemzaken. 
Behandeld wordt de wijziging in de Leidraad Invordering 2008 (hierna: LI) voor zover die betrekking heeft op de uitzondering op de verplichting om ingevolge art. 22bis lid 2 IW mededeling aan de Ontvanger te doen.

Remco Vermaire in Tijdschrift voor Insolventierecht nr. 3, mei/juni 2013