Publicatie
11-12-2014

Keuzerecht van de curator

Op 11 juli jl. heeft de Hoge Raad een principieel oordeel geveld over de mogelijkheden die de curator ten dienste staan om verbintenissen die voortvloeien uit door de schuldenaar vóór faillissement aangegane overeenkomsten niet na te komen. Dat oordeel staat diametraal op het in 2006 gewezen Nebula-arrest.
Mr. T. van Zanten schreef een bijdrage in het Tijdschrift voor Insolventierecht (2014/36) waarin de wenselijkheid en de potentiële consequenties van deze onverwachte koerswijziging centraal staan.

Geen Nebula, maar Berzona: de curator heeft toch geen recht op wanprestatie!