Publicatie
23-11-2011

Zieke werknemers


Blijvende arbeidsongeschiktheid verbreekt de vereiste band tussen de werknemer en de overgedragen onderneming.

De kantonrechter Amsterdam heeft recentelijk bepaald dat een arbeidsongeschikte werknemer niet altijd mee overgaat bij een overgang van onderneming. Wanneer de arbeidsongeschiktheid van dien aard is dat de werknemer niet meer werkzaam zal zijn op het betrokken project of bedrijfsonderdeel, dan is volgens de kantonrechter de band met het project of bedrijfsonderdeel verbroken en staat dat aan een overgang van onderneming in de weg.

Bij een overgang van onderneming gaat volgens de wet een ‘daar’ werkzame werknemer met behoud van alle rechten en verplichtingen van rechtswege over op de verkrijger. De Hoge Raad bepaalde in 2005 al dat een werknemer die geschorst was, geen ‘daar’ werkzame werknemer was, omdat hij niet meer werkzaam werd geacht op het project. Om die reden ging hij niet mee over bij de overgang van dat onderdeel van de onderneming. De vereiste band tussen de werknemer en het bedrijfsonderdeel werd geacht te zijn verbroken door de schorsing. Nu is dat voor het eerst bepaald voor een werknemer die blijvend arbeidsongeschikt is voor de functie én voor wie vast staat dat deze zijn werkzaamheden niet meer zou kunnen hervatten op het bepaalde project. De kantonrechter Amsterdam trekt de lijn uit het arrest van de Hoge Raad dus door.

Bij vrijwel iedere bedrijfsoverdracht speelt de vraag wat de positie is van arbeidsongeschikte werknemers. Deze uitspraak biedt dus een nieuw gezichtspunt bij de onderhandelingen tussen partijen bij een overname van een project of bedrijfsonderdeel, maar ook voor de positie van werkgever en werknemer. In de praktijk komt het bovendien nogal eens voor dat langdurig arbeidsongeschikte werknemers uit het zicht raken bij een overgang van onderneming en de verkrijger pas geruime tijd na de overgang verneemt dat er meer mensen in dienst zijn dan hij zich bij de overname heeft gerealiseerd. Ook voor dit soort situaties kan deze uitspraak dan uitkomst bieden.

23-11-2011