Publicatie
27-09-2011

Enquêterecht in de zorg - machtspositie clientenraad versterkt

De Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi, 2006) verplicht instellingen die de rechtsvorm van een stichting of vereniging hebben, om enquêtebevoegdheid toe te kennen aan een orgaan dat de cliënten vertegenwoordigt. Dit enquêterecht is veelal aan de cliëntenraad toegekend; de machtspositie daarvan is aanzienlijk versterkt. In 2010 honoreerde de Ondernemingskamer twee verzoeken van cliëntenraden tot onderzoek naar wanbeleid. Hoe werden de bestuurlijke impasses bij Sherpa en Zorgcentra de Betuwe doorbroken?

Else Loes Pasma in ZM Magazine nr. 9, september 2011, p. 22

27-09-2011

Expertises

Zorg