Publicatie
15-11-2010

Stille verpanding in rekening-courant

Noor Zetteler, Willem Jan van Andel en Remco Vermaire schreven een bijdrage voor de bundel Bancaire zekerheid: liber amicorum Mr. J.H.S.G.K. Timmermans, Kluwer 2010, p. 7-23, waarin wordt ingegaan op de houdbaarheid van de beperking die art. 3:239 lid 1 BW stelt aan de mogelijkheid van verpanding van toekomstige vorderingen.

Bijlage: Stille verpanding van saldi in rekening-courant.