Publicatie
15-03-2016

Wetsvoorstel versterking positie curator

Met het wetsvoorstel versterking positie curator tracht de minister de curator een sterkere positie te geven op het gebied van informatievergaring en fraudesignalering met als doel faillissementsfraude effectiever te bestrijden. Daartoe worden de reeds voor gefailleerden, bestuurders, commissarissen en overige betrokken derden geldende informatie- en medewerkingsplichten gecodificeerd en aangevuld. Daarnaast krijgt de curator een wettelijke verplichting om een fraudesignalerende rol te vervullen. Deze rol zou volgens de Memorie van toelichting in het logische verlengde van de kerntaak van de curator liggen. Wij menen echter dat dit niet altijd het geval is. Het verplicht onderzoeken van onregelmatigheden kan namelijk in strijd komen met het belang van de gezamenlijke crediteuren. De fraudesignalerende rol kan de kerntaak van de curator onder omstandigheden wel degelijk aantasten.

Lees hier de gehele bijdrage van Remco Vermaire en Marina Luijkx in het Tijdschrift Financiering, Zekerheden en Insolventierechtpraktijk (FIP), nummer 2, maart 2016.

15 - 03 - 2016