Publicatie
12-08-2014

Aanbesteding bij doorstart

Is de verkoop door de curator van een orderportefeuille die met name bestaat uit opdrachten voor overheden wel zinvol? In beginsel dienen via een aanbesteding door de failliet verkregen overheidsopdrachten opnieuw te worden aanbesteed. Een onderhandse verkoop van een dergelijke orderportefeuille is dan dus niet mogelijk. De recentelijk in werking getreden Europese richtlijnen bieden enige verlichting, maar zeker niet in alle gevallen. Partijen die betrokken zijn bij een doorstart, dienen zich van de blokkerende werking van het aanbestedingsrecht goed rekenschap te geven.

Patricia Kleijn en Caroline ten Cate in Tijdschrift voor Insolventierecht TvI 2014/29

12 - 08 - 2014