Publicatie
30-05-2016

Pre-pack bij beursvennootschap

De Wet Continuïteit Ondernemingen I (WCO I) voorziet de pre-pack van een wettelijke grondslag. De regeling in de WCO I geldt voor alle ondernemingen, zodat ook een in Nederland gevestigde vennootschap waarvan de effecten zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt (een beursvennootschap) om de aanwijzing van een beoogd curator kan verzoeken.

Jordy Hurenkamp en Koen Rutten staan in hun bijdrage voor de Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2015-2016 stil bij de WCO I en de specifieke aandachtspunten voor beursvennootschappen bij toepassing daarvan. Daarbij wordt in het bijzonder aandacht besteed aan de vraag of de aanwijzing van een beoogd curator kwalificeert als koersgevoelige informatie in de zin van art. 5:25i Wft die door beursvennootschappen verplicht openbaar moet worden gemaakt, waardoor een pre-pack bij beursvennootschap haar meerwaarde zou verliezen. 

Bijdrage voor de bundel Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2015-2016, Kluwer 2015, p. 243-258

30 - 05 - 2016

Betrokken advocaten

Expertises

Litigation