Publicatie
12-07-2016

Uitleg van statuten

Statuten, een kwestie van uitleg op maat?

De uitleg van statuten is een onderbelicht onderwerp, terwijl lagere rechtspraak laat zien dat uitleggeschillen over statuten regelmatig aan de orde zijn. Met de inwerkingtreding van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht per 1 oktober 2012 zijn die geschillen bij besloten vennootschappen complexer geworden, door de toegenomen vrijheid bij het redigeren van
statutaire bepalingen. In deze bijdrage vindt een analyse plaats van de rechtspraak over de uitleg van statutaire bepalingen, op basis waarvan gezichtspunten worden geformuleerd die bij uitleggeschillen over statuten (en reglementen) een rol spelen.

Lees hier de gehele bijdrage van Jordy Hurenkamp in Maandblad voor Vermogensrecht, afl. 6 (2016)

12 - 07 - 2016

Betrokken advocaten

Expertises

M&A