Publicatie
15-11-2012

Nieuw ROZ-model huurovereenkomst winkelruimte

De Raad voor Onroerende zaken (ROZ) heeft een nieuw model huurovereenkomst voor winkelruimte (7:290-ruimte) met daarbij behorende algemene bepalingen gepresenteerd. Het nieuwe model is tot stand gekomen in samenspraak met huurdersorganisaties. Deze wijze van tot stand komen moet het in de markt levende idee dat het ROZ-model enkel is geschreven vanuit de belangen van de verhuurders wegnemen en zou moeten leiden tot een veelvuldiger gebruik van het nieuwe model.

In het oog springende wijzigingen zijn de verlaging van de boetes en buitengerechtelijke kosten, de aanpassing van de gevallen waarin een boete door de huurder is verschuldigd en de aandacht voor duurzaamheid, milieu en asbest.

Bekijk het overzicht van de inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van het vorige model (2008).

Betrokken advocaten