Publicatie
14-03-2014

Algemene voorwaarden

Ondernemingen die werken met algemene voorwaarden dienen hun contractspartij op de juiste wijze te informeren over de inhoud van de toepasselijke algemene voorwaarden. Als een onderneming – de 'gebruiker' van algemene voorwaarden – niet aan deze informatieplicht voldoet, dan kan zijn contractspartij, indien die contractspartij een consument of een zogenoemde 'kleine' partij is, de algemene voorwaarden vernietigen. Dat betekent dat de gebruiker van de algemene voorwaarden er geen beroep meer op kan doen.

Op de vernietiging vanwege geen of onjuiste terhandstelling van algemene voorwaarden kan geen beroep worden gedaan door ‘grote’ contractspartijen. Grote contractspartijen zijn coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen, NV’s en BV’s die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst een jaarrekening openbaar hebben gemaakt of ten aanzien waarvan artikel 2:403 BW is toegepast. Dit artikel heeft betrekking op de zogenaamde ‘concernvrijstelling’. Daarnaast worden als grote contractspartijen aangemerkt die partijen waarbij ten tijde van het aangaan van de overeenkomst 50 of meer personen werkzaam zijn of uit het handelsregister werkzaam blijken te zijn.

  • Fysieke terhandstelling van de algemene voorwaarden;
  • Het ter inzage leggen van de algemene voorwaarden en het op verzoek toezenden daarvan aan de contractspartij;
  • Het elektronisch ter beschikking stellen van de algemene voorwaarden;
  • Een aantal methoden die toegepast kunnen worden door dienstverrichters.

In de bijlage treft u een overzicht aan waarin deze methoden en de situaties waarin zij kunnen worden toegepast nader worden uitgewerkt.

Ongeacht welke methode u hanteert, op de gebruiker van algemene voorwaarden rust de bewijslast ten aanzien van het voldoen aan de informatieplicht. U dient dus goed vast te leggen dat u aan de informatieplicht hebt voldaan, op welke wijze u dat heeft gedaan en op welk moment.

14 - 03 - 2014

Betrokken advocaten