Publicatie
26-02-2016

Nederlandse Franchise Code

Gedragsnormen over de omgang tussen franchisenemers en franchisegevers

De Nederlandse Franchise Code (“NFC”) is een feit. Op 17 februari 2016 presenteerde de schrijfcommissie de NFC aan de minister.

De NFC is een richtinggevend kader van door de sector zelf opgestelde gedragsnormen over de omgang tussen franchisenemers en franchisegevers. De NFC geeft normen voor de periode voorafgaand aan het aangaan van een franchiserelatie, tijdens die relatie en omtrent de beëindiging van de franchiserelatie en daarna.

De code geeft onder meer normen op het gebied van de verwachte inspanningen van de franchisegever om de formule te ontwikkelen, te behouden en te verbeteren en om te zorgen voor voortdurende hulp en advies aan zijn franchisenemers. Met betrekking tot de positie van de franchisenemer benadrukt de code het zelfstandig ondernemerschap, de verplichting om te handelen in het belang van de (reputatie) van de formule en om de franchisegever tijdig te informeren over eventuele tegenvallende resultaten. Alleen als hij weet dat het niet goed gaat, kan de franchisegever immers ingrijpen door ondersteuning en advies te bieden. Tot slot bevat de code een aantal bepalingen over onderlinge communicatie en overleg. Aangezien franchise een samenwerkingsvorm is, spreekt het uiteraard voor zich dat goede communicatie essentieel is.

De NFC is op dit moment niet bindend. Dat is uiteraard anders als franchisenemer en franchisegever met elkaar overeenkomen dat de NFC op hun relatie van toepassing is. Daarnaast is toepassing van de code mogelijk verplicht als een lidmaatschapsvereiste van een (franchise)vereniging.

In dit niet bindende karakter komt mogelijk in de toekomst verandering. In een kamerbrief van de minister van 17 februari 2016 geeft de minister aan dat hij samen met de minister van Veiligheid en Justitie de mogelijkheid verkent tot wettelijke verankering van de NFC. Tot die tijd zal de NFC in ieder geval een belangrijke inspiratiebron kunnen zijn voor een rechter die zich met de vraag geconfronteerd ziet hoe franchisenemer en franchisegever in redelijkheid met elkaar om zouden moeten gaan.

26-02-2016

Betrokken advocaten