Publicatie
01-08-2010

De persoonlijke aansprakelijkheid van de faillissementscurator

Robert van Faasen schreef 'De persoonlijke aansprakelijkheid van de curator', Celsus, 2010

Wanneer een faillissementscurator niet handelt zoals van hem of haar mag worden verwacht, kan deze aansprakelijk worden gesteld. Daarbij moet onderscheid worden gemaakt tussen de aansprakelijkheid in hoedanigheid van curator en de persoonlijke aansprakelijkheid. In het eerste geval (aansprakelijkheid q.q.) is de boedel aansprakelijk voor het onrechtmatige handelen van de curator, in het tweede geval (aansprakelijkheid pro se) staat de curator met zijn privé-vermogen in voor de schade die ontstaat door zijn onrechtmatige handelen in hoedanigheid van curator.

01 - 08 - 2010