Publicatie
25-10-2013

Faillissement en de cloud

Cloud computing in faillissement en surseance

Ondernemingen voeren hun administratie steeds vaker in de cloud. Cloud computing is sterk concurrerend wat betreft kosten, schaalbaarheid en toegankelijkheid. Daartegenover staat dat een onderneming voor de toegang tot haar administratie afhankelijk wordt van de cloud provider. Hiermee krijgen ook de bewindvoerder in surseance en de curator in faillissement te maken. In dit artikel wordt onderzocht welke mogelijkheden zij hebben om toegang tot de administratie in de cloud te krijgen en te houden en wordt een drietal suggesties gedaan om de daarbij geconstateerde knelpunten in het kader van het wetgevingsprogramma Herijking Faillissementsrecht te adresseren. 

Tijdschrift voor Insolventierecht nr. 6, november/december 2013

25 - 10 - 2013