Publicaties
22-07-2022

De omgevingsvergunning onder de Omgevingswet: simpel en snel of toch complex?

Lees meer
filter:

Overige artikelen

Publicaties

De tuchtrechtelijk geschorste beroepssporter en de loondoorbetalingsverplichting

Lees meer
Publicaties

Het omgevingsplan onder de Omgevingswet

Lees meer
Publicaties

Vier jaar AVG

Lees meer
Publicaties

Adviesrecht van de ondernemingsraad over benoeming en ontslag van de bestuurder: een overzicht.

Lees meer
Publicaties

Pre-pack na het heiploeg arrest

Lees meer
Publicaties

Met de komst van de Woo verdwijnt de Wob; wat betekent dat in de praktijk?

Lees meer
Publicaties

De feitelijke beleidsbepaler: with great power comes great responsibility

Lees meer
Publicaties

Rechtbank Midden-Nederland doet uitspraak over overeenkomst gesloten voorafgaand aan Didam-arrest

Lees meer
Publicaties

Eerste uitspraak na het Didam-arrest

Lees meer
Publicaties

De WHOA zonder herstructurering van pensioenpremies: een papieren tijger?

Lees meer
Publicaties

Twee jaar WAMCA, een kwantitatieve analyse

Lees meer
Publicaties

Grondentrechter in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak geldt niet meer (behalve in het omgevingsrecht)

Lees meer
Publicaties

Uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak over toetsing van evenredigheid van overheidsbesluiten

Lees meer
Publicaties

Kifid ziet over het hoofd dat consument wel degelijk schade lijdt

Lees meer
Publicaties

Representativiteit: een like is niet voldoende

Lees meer
Publicaties

Coronatoegangsbewijs binnenkort ook op het werk?

Lees meer