Publicaties
24-03-2023

Het hoge woord is eruit: de Deliveroo bezorgers waren werknemers!

Lees meer
filter:

Overige artikelen

Publicaties

Inwerkingtreding Wet kwaliteitsborging voor het bouwen per 1 januari 2024

Lees meer
Publicaties

Leidt het Didam-arrest dan toch tot nietigheid van eerder gesloten overeenkomsten?

Lees meer
Publicaties

Hoe kan ik mijn bedrijf beëindigen?

Lees meer
Publicaties

Het uitzendbeding en de zieke uitzendkracht: verzoek van de inlener vereist!

Lees meer
Publicaties

De maatschappelijke onderneming als kersverse BVm of als oude vertrouwde coöperatie?

Lees meer
Publicaties

Het adviestraject 3/3: hoe toetst de rechter in de beroepsprocedure?

Lees meer
Publicaties

Verbod op zwijgcontracten in de zorg

Lees meer
Publicaties

Wie is een overtreder en kan worden aangeschreven door een bestuursorgaan?

Lees meer
Publicaties

Het adviestraject (2/3): de juridische do’s en don’ts bij het opstellen van het advies

Lees meer
Publicaties

Wet bescherming klokkenluiders: de belangrijkste wijzigingen op een rij

Lees meer
Publicaties

Het adviestraject(1/3): op welke informatie heeft de OR recht?

Lees meer
Publicaties

De afdwingbare financiële bijdrage kwaliteitsverbetering onder de Omgevingswet: Financiële bijdrage sociale en middeldure woningen contractueel afdwingbaar?

Lees meer
Publicaties

De juridische consequenties van een asset freeze op aandelen in een besloten of naamloze vennootschap

Lees meer
Publicaties

Nieuw EU-US Data Privacy Framework in aantocht

Lees meer
Publicaties

Te laat beroep ingediend: alsnog ontvankelijk of niet?

Lees meer
Publicaties

De juridische gevolgen van een asset freeze

Lees meer