Publicaties
09-05-2022

Pre-pack na het heiploeg arrest

Lees meer
filter:

Overige artikelen

Publicaties

Met de komst van de Woo verdwijnt de Wob; wat betekent dat in de praktijk?

Lees meer
Publicaties

De feitelijke beleidsbepaler: with great power comes great responsibility

Lees meer
Publicaties

Rechtbank Midden-Nederland doet uitspraak over overeenkomst gesloten voorafgaand aan Didam-arrest

Lees meer
Publicaties

Eerste uitspraak na het Didam-arrest

Lees meer
Publicaties

De WHOA zonder herstructurering van pensioenpremies: een papieren tijger?

Lees meer
Publicaties

Twee jaar WAMCA, een kwantitatieve analyse

Lees meer
Publicaties

Grondentrechter in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak geldt niet meer (behalve in het omgevingsrecht)

Lees meer
Publicaties

Uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak over toetsing van evenredigheid van overheidsbesluiten

Lees meer
Publicaties

Kifid ziet over het hoofd dat consument wel degelijk schade lijdt

Lees meer
Publicaties

Representativiteit: een like is niet voldoende

Lees meer
Publicaties

Coronatoegangsbewijs binnenkort ook op het werk?

Lees meer
Publicaties

Een verbod op nevenwerkzaamheden na 1 augustus 2022 alleen rechtsgeldig met objectieve rechtvaardigingsgrond

Lees meer
Publicaties

Wijziging Insolventieverordening: de WHOA nu ook erkend in lidstaten EU

Lees meer
Publicaties

Factuurfraude: wie betaalt de prijs?

Lees meer
Publicaties

Uitspraak Hoge Raad biedt duidelijkheid over huurkorting tijdens coronaperiode

Lees meer
Publicaties

Hoofdlijnen van de BV

Lees meer